Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych

Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych
Kontakt
Telefon
691 368 062
Adres rejestrowy
Ulica
Romanowicza 9
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000028784
REGON
85046459500000
NIP
873-25-81-489
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Dzięki dotacji: Urzędu Miasta 1997 r. udało nam się zakupić sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce dydaktyczne. W kolejnych latach 1998 dotacja
z Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Tarnowie, 2000 dotacja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pozwoliły na zakup kolejnych pomocy dydaktycznych oraz na doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i świetlicowy.
W 2001 roku wygraliśmy konkurs organizowany przez ROPS w Krakowie projektem
„Wczesna diagnoza autyzmu dziecięcego – sukcesem w nawiązywaniu kontaktów społecznych". Dzięki uzyskanym funduszom utworzyliśmy zespół diagnozujący złożony z specjalistów i profesjonalistów zajmujących się autyzmem. Udało się
nam przebadać pod względem neurologicznym, psychiatrycznym oraz pedagogiczno – psychologicznym 25 dzieci w wieku od 2,5 roku do 18 lat. 20 z tych dzieci zostało zakwalifikowanych do grup terapeutycznych i objętych indywidualnymi i grupowymi zajęciami terapeutyczno – rewalidacyjnymi oraz rehabilitacją ruchową. Każdy
z naszych podopiecznych ma indywidualny program terapeutyczny, systematycznie modyfikowany. Nasza kadra są to specjaliści, na co dzień pracujący z naszymi dziećmi. Wszyscy ukończyli kursy uprawniające do pracy z dziećmi autystycznymi.

W 2002 roku dzięki dotacji Telewizji Polskiej S. A. oraz indywidualnym sponsorom mogliśmy nadal zajęcia terapeutyczne, oraz diagnozować zgłaszające się do nas dzieci. Równolegle do terapii dzieci prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców. Na spotkaniach wspólnie omawiamy problemy naszych dzieci, wspólnie pomagamy sobie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Zapoznajemy się z przepisami i zmianami prawnymi. Zapraszamy na spotkania lekarzy, prawników i psychologów.

Naszym ogromnym osiągnięciem oraz chlubą jest Szkoła dla dzieci autystycznych, która powstała przy S. O. S. W. Wszystkie dzieci uczęszczające
do niej są naszymi wychowankami. Nasi rodzice oraz pedagodzy biorą udział
w szkoleniach związanych z naszymi metodami pracy z dziećmi autystycznymi.
1998 – „Praca metodą Knilli" – prowadzoną przez specjalistów Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Tarnowie, brało w tym szkoleniu udział
20 rodziców. Metoda ta jest stosowana w zajęciach grupowych do dnia dzisiejszego.
Zapoznano rodziców z metodą Opcji i Holdingu przedstawiono wszystkie
za i przeciw stosowania tych metod.
2001 – kurs metody „Terapia zabawą" organizowanym przez S. O. S. W. w Tarnowie.
Uczestniczyło 4 osoby.
2002 – szkolenie w Ośrodku dla Osób Autystycznych w Nowym Sączu
– „Praca metodą sensoryczną" – brało w tym szkoleniu udział 15 osób.
2002 – kurs wprowadzający metoda „ Audio – Video " prowadzona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej „MISTIA" Kraków. Certyfikat otrzymały 3 osoby.

W roku 2003 dzięki dotacji Urzędu Miasta Tarnowa nadal mogliśmy prowadzić działalność terapeutyczną dla 15 dzieci zamieszkałych w Tarnowie, oraz ze środków własnych prowadziliśmy terapię z 5 dzieci z poza Tarnowa. Działa nadal grupa wsparcia rodziców. Zorganizowano ze środków własnych zajęcia hydroterapii 

na basenie przy ul. Piłsudskiego, w których brało udział przeważnie 15 dzieci.

Organizowano przykładem lat ubiegłych imprezy okolicznościowe: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa. W imprezach tych brało udział 20 dzieci i ich rodziny.

W grudniu 2003 roku zorganizowany został przez Piłkarski Klub „GACUSIE" Halowy Turniej Piłki Nożnej, z którego dochód przeznaczony został na działalność naszego Stowarzyszenia.
Rok 2003 to rok, w którym nastąpiła zmiana naszej siedziby, oraz siedziby Szkoły dla dzieci autystycznych. W nowym lokalu zarówno dzieci jak i rodzice znalazły wspaniałe warunki do nauki, pracy terapeutycznej. Nawiązała się silniejsza współpraca pomiędzy S. O. S. W a naszym Stowarzyszeniem. Rodzice biorą czynny udział w życiu Szkoły jak i Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nasze współpracuje z innymi organizacjami z terenu Tarnowa jak i z całego Kraju. Jesteśmy członkiem „Rady do spraw niepełnosprawnych"
przy Prezydencie Miasta Tarnowa.
Założyliśmy swoją kandydaturę wstąpienia do Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz ich rodzin. Organizowanego przez „SYNAPSIS" Warszawa,
za którym utrzymujemy stały kontakt.
W dniach 4 – 6 kwiecień 2003 roku przedstawiciel naszego Stowarzyszenia brał udział w obchodach 20 – to lecia istnienia Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie oraz podsumowaniu Roku Osób Niepełnosprawnych „Ruch rodziców osób niepełnosprawnych – teraźniejszość i przyszłość".
W dniach 3 – 4 październik 2003 braliśmy udział w Międzynarodowej Konferencji w Bogatyni na temat „Osoba niepełnosprawna a integracja" połączonej
z obchodami 20 – to lecia Koła Osób Niepełnosprawnych.
Na terenie Tarnowa współpracujemy z Kołem Pomocy Dzieciom po Porażeniu Mózgowym „RAZEM". W dniu 18 listopada 2003 braliśmy udział w obchodach 20 – to lecia tegoż Koła. W ramach współpracy pomagaliśmy przy organizowaniu Ogólnopolskiego Forum Integracyjnego „ Świat dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
– nadzieje i troski" który odbył się w naszym mieście w dniach 4 – 6 październik 2002.
W dniach 3 – 4 grudzień 2003 r. dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia brało udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Koło w Szczecinie na temat „Żyć z autyzmem – dobro osób z autyzmem, dobrem nas wszystkich."
Współpracujemy również z Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym. Korzystamy często z rad i wiedzy tamtejszego Zarządu z uwagi na większy staż w prowadzeniu organizacji pozarządowej.
Dzięki możliwości dostępu do Internetu w roku 2003 wzbogaciliśmy swą bazę danych na temat autyzmu oraz chorób pokrewnych. Zakupiliśmy literaturę fachową.
W Roku Osób Niepełnosprawnych rozszerzyliśmy kontakt z lokalnymi mediami Radiem „MAKS" oraz Tarnowską Telewizją Kablową. W gazetach „ECHO TARNOWA", „GAZETA KRAKOWSKA" ukazały się artykuły przybliżające problem autyzmu.
Ścisły kontakt z poradniami specjalistycznymi – Poradnia Neurologiczna oraz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży dały nam możliwość dotarcia, do osób
u których nastąpiło podejrzenie autyzmu, wcześniejsze zdiagnozowanie ich pod względem psychologicznym, ustalenie odpowiedniej terapii.
Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta oraz Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w roku 2003 dało nam poczucie ważności
i celowości naszego działania. Myślimy iż następne lata naszego działania. Myślimy iż następne lata będą również tak przyjazne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz wolontariuszy jak ubiegły 2003 rok.
To iż rok 2003 został ogłoszony rokiem osób niepełnosprawnych spowodowało większe zainteresowanie społeczeństwa problematyka osób niepełnosprawnych. Daje się zauważyć większą tolerancję w środkach komunikacji, na ulicach. Dzięki cykliczności programów nadawanych przez media uświadomiono społeczeństwu iż problem niepełnosprawności istnieje i ma ogromny wymiar. Nam rodzicom przyniósł może większą satysfakcję, mniej boimy się mówić
o niepełnosprawności naszych dzieci, widzimy większą akceptację i zrozumienie.

Prowadzone działania
Priorytetem działalności Stowarzyszenia w roku 2005 była realizacja projektu „Diagnoza i terapia dziecka autystycznego – sukcesem w nawiązywaniu kontaktów społecznych". Projekt ten jest już realizowany od czterech lat. Jego kontynuacja była możliwa dzięki dotacji Urzędu Miasta Tarnowa w wysokości 10 tysięcy złotych.

Celem programu była rehabilitacja, rewalidacja oraz terapia dzieci z zachowaniami autystycznymi przy współudziale wielospecjalistycznego zespołu terapeutów oraz środowiska rodzinnego. Przygotowanie dzieci do życia w rodzinie, grupach rówieśniczych oraz społeczeństwie.

W programie brało udział 17 dzieci w wieku od 4 – 16 lat zamieszkałych w Tarnowie. Przeprowadzono łącznie 564 godziny terapii w trzech blokach tematycznych.
Rehabilitacja ruchowa
Terapia logopedyczno – edukacyjna
Terapia psychologiczno – rewalidacyjna
Część zajęć prowadzona była społecznie

Drugim równie ważnym zadaniem w 2005 roku było, prowadzenie akcji rozdawania żywności z Banku Żywności w Krakowie. W ramach realizacji „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym" (PEAD). Pomocą objęto 23 rodziny tj. 90 osób. Wydano 3 980 kilogramów żywności na łączną kwotę 9 989, 18 złotych.Zarówno program „Diagnoza i terapia dziecka autystycznego – sukcesem
w nawiązywaniu kontaktów społecznych" jak i „Pomoc Żywnościowa" są programami długofalowymi i zamierzamy je kontynuować w roku 2006.

W ramach współpracy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym
w Tarnowie oraz Szkołą dla dzieci autystycznych zorganizowano imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Andrzejki, Dzień Matki oraz zabawę karnawałową.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej