Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 276 140
Telefon
512 905 171
Adres rejestrowy
Ulica
Podmiejska 1f
Kod pocztowy
35-312
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000244147
REGON
18007965400000
NIP
8133426736
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.
KOPD jest to organizacja ludzi dobrej woli, którzy lubią dzieci, szanują je i rozumieją, stawiają ich dobro na pierwszym miejscu i gotowi są przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dzieci bez względu na zagrożenie interesów własnych.

W Statucie stowarzyszenia można znaleźć informację, że jego działalność jest apolityczna i ma charakter służby społecznej chroniącej dziecko przed krzywdą oraz naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Artykuł 4 Statutu stwierdza, iż Komitet działa z poszanowaniem Konstytucji RP, wszelkich przepisów dotyczących praw dziecka oraz międzynarodowych konwencji i zaleceń w sprawie ochrony dziecka i rodziny, w tym szczególnie Konwencji o Prawach Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. KOPD respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka, upowszechnia znajomość tych praw, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym, broni praw indywidualnych i zbiorowych, dba o stosowanie wobec dziecka przepisów prawa i podejmuje wszelkie działania zmierzające do ochrony jego interesów.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie w ramach działalności merytorycznej podejmuje następujące działania:

  1. Interwencyjne (sąd, policja, prokuratura, itp);
  2. Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne;
  3. Mediacje i spotkania terapeutyczne;
  4. Edukacyjne (wykłady, prelekcje dla dorosłych - rodziców, nauczycieli oraz godziny wychowawcze dla uczniów szkół, poruszające tematykę praw dziecka, form przemocy i sposobów jej przeciwdziałania).Działalność edukacyjna, obejmująca problematykę praw dziecka i form przemocy, ma na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci i zmianę świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Odbywa się to poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji, pogadanek, szkoleń i konferencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policjantów itd.).

Komitet w Rzeszowie prowadzi akcje edukacyjne promujące prawa dziecka w szkołach i w szpitalach. Działalność KOPD propagujemy również w środkach masowego przekazu oraz w formie ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjnych.

Działalność interwencyjna, mediacyjna, terapeutyczna oraz poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne:
Od początku istnienia oddziału terenowego KOPD, funkcjonuje w Rzeszowie Biuro Interwencji, czynne obecnie w I oraz III środę miesiąca w godz. 16.30 - 18.00, a także w innych godzinach ustalonych z zapotrzebowaniem naszych klientów. W przypadku zgłoszenia faktu drastycznego krzywdzenia dziecka (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub zaniedbywanie), przeprowadzamy wywiady środowiskowe (w domu, szkole itp.), prowadzimy rozmowy - mediacje ze sprawcami przemocy, udzielamy bezpłatnie porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Zajmujemy się także terapią krzywdzonych dzieci.

Interweniujemy i współpracujemy m. in. z takimi instytucjami zajmującymi się problemami dzieci w naszym regionie jak: sąd rodzinny, prokuratura, policja, szpitale, pogotowie ratunkowe, pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, Kuratorium Oświaty, szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Leczenia Uzależnień, KARAN, Niebieska Linia, Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz władze miasta, powiatu i województwa.

Od początku swej działalności prowadzimy statystykę spraw trafiających do rzeszowskiego oddziału KOPD. Poniżej przedstawiam liczbę zgłaszanych w poszczególnych latach spraw: 1991 - 1993 - po 30, 1994 - 48, 1995 - 50, 1996 - 40, 1997 - 70, 1998 - 50, 1999 - 65, 2000 - 55, 2001 - 60, 2002 - 59, 2003 - 35, 2004 - 21, 2005 - 34, 2006 - 32, 2007 - 20, 2008 - 25.

O przypadkach łamania i naruszania praw dziecka powiadamiają nas osobiście, listownie lub telefonicznie: rodzice, dzieci, ich dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej itd.
Z doświadczeń kilkunastoletniej działalności TKOPD w Rzeszowie wynika, że sytuacje, w których najczęściej interweniujemy, dotyczą:

  • utrudniania dziecku kontaktów z drugim rodzicem w przypadku rozwodu;
  • przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbywania dziecka w rodzinie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej