Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 649 92 00
Telefon
660 293 046
Adres rejestrowy
Ulica
Chełmińska 1
Kod pocztowy
14-202
Miejscowość
Iława
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Iława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000358546
REGON
28052944000000
NIP
744-15-33-433
Rok powstania
1958
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:

 • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
 • ochrona dzieci przed patologią,
 • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
 • zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
 • wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 • upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
 • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.

Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

 • realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
 • promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
 • organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.

Działalność finansowana jest prowadzona z różnych środków: niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie, wpływy z 1% podatku).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej