Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
54 232 76 82
Telefon
603 622 266
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
dni robocze w godz. 8.00 - 15.00
Ulica
Komunalna 4
Kod pocztowy
87-800
Miejscowość
Włocławek
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Włocławek
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000086304
REGON
91032480100000
NIP
8882221580
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przekaż nam swój 1%!

Misja:

 • Promowanie ekologicznej gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odzyskiwania surowców wtórnych,
 • popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających w gospodarce odpadami,
 • dostarczenie uczestnikom programów wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie zależności miedzy aktywnością człowieka a stanem środowiska, a przede wszystkim produkowanymi przez niego odpadami,
 • kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska,
 • edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony wartości przyrodniczych naszego regionu, poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Prowadzimy działania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Odbiorcami są najczęściej dzieci i młodzież ze szkół z naszego regionu oraz studenci-czytelnicy biblioteki przyrodniczej.

Prowadzimy takie programy jak:

"Ucz się poznawaj i badaj środowisko wokół nas" - finansowany poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tematyka zajęć:

•Proste rady na odpady – warsztaty z segregacji odpadów połączone ze zdobieniem toreb wielokrotnego użytku.

•Zmiany krajobrazu w 4 porach roku – zmiany przyrody wiosną, jesienią i zimą.

•Tropy i ślady zwierząt – zabawa w detektywów tropiących dzikie zwierzęta.

•Bioróżnorodność na różnych poziomach organizacji – zajęcia z mikroskopowania.

•Siedlisko ostoją bioróżnorodności czyli łąka, las, pole i rzeka.

•Zieleń w miastach i wsiach – o roli owadów w środowisku.

•Formy ochrony przyrody w Polsce – uregulowania prawne.

•Czyste powietrze – zanieczyszczenia, przyczyny i skutki

•Strażnik przyrody – jak dbać o wodę, powietrze, gleby i organizmy?

•Zielono mi. – o bioróżnorodności z dorosłymi.

•Ekodom – zero waste – jak być świadomym konsumentem.

•Zagrożenia dla bioróżnorodności – jak dbać o walory przyrodnicze najbliższej okolicy.

W ramach tego samego programu powstała Wirtualna Ścieżka edukacyjna, dzięki której dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Włocławka, odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi parku używając do tego celu nowoczesnych środków przekazu jakim są smartfony wyposażone w aplikacje, dzięki którym można poznawać ciekawe miejsca, gatunki roślin i zwierząt.

"Jestem świadomy - to się opłaca" -  jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, wszystkie grupy wiekowe oraz 3 główne zagadnienia tematyczne zapewniające spójność konieczną do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju. 

PROGRAMY ZREALIZOWANE 

 1. Kieszonkowe ogrody dziełem seniora.
 2. Włocławek miastem czystym i ekologicznym.
 3. Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku im. Władysława Łokietka.
 4. Kropla życia w twoim kranie.
 5. Aktywny i ekologiczny włocławianin - szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta.
 6. PSZOK czy SZOK.
 7. Zielone lekcje - zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody.
 8. Mówimy NIE bezmyślnym zakupom - budujemy społeczeństwo recyklingu.
 9. Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat.
 10. Inicjatywa obywatelska "Osiedle południe przyjazne owadom".
 11. Zazieleniamy Ekowłocławek.
 12. Polsko-ameykański program KRĄG ku zrównoważonemu rozwoju.
 13. GREEN monitoring czystości wód na terenie byłego woj. włocławskiego.
 14. Przyroda kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
 15. Ekoinformacja.
 16. ZIELONE SZKOŁY w Goreniu Dużym i Smólniku
 17. Dualna i selektywna zbiórka odpadów.
 18. Rower szansą dla zdrowia i środowiska.
 19. WCEE ekobazą.
 20. EKO-ANIMATOR w rekreacji i turystyce.
 21. Sięgnij po słońce.
 22. Zielony pakiet.
 23. ECOSURVIVAL dla najmłodszych.
 24. Odpady a środowisko.
 25. Racjonalna gospodarka odpadami szansą dla środowiska.
 26. Wiejskie ośrodki ku zrównoważonemu rozwojowi.
 27. Włocławek to miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku.
 28. EKO – INFO WCEE.
 29. WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi.
 30. Zróbmy to dla Wisły.
 31. Region płocki, kujaw i ziemi kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie.
 32. CZŁOWIEK – ENERGIA – ŚRODOWISKO. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi.
 33. Wisła naszą dumą.
 34. EKOEDUdla natury i zrównoważonego rozwoju.
 35. Równowaga ekologiczna wsi.
 36. Lasy dla zrównoważonego rozwoju.
 37. Ekologiczny rok.
 38. 20 lat edukacji ekologicznej realizowanej przez WCEE.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
Odbiorcy działań

Zarząd

Stanisław Kunikowski, prezes
Ryszard Bartoszewski, wiceprezes
Mirosław Walicki, wiceprezes
Maria Palińska, skarbnik
Violetta Sartanowicz, sekretarz
Monika Budzeniusz, członek
Kamila Rudnicka, członek
Aleksandra Reut, członek
Mieczysław Olewnik, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej