Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynentów "Victoria"

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynentów "Victoria"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 873 33 21
Adres rejestrowy
Ulica
Lwowska 7
Kod pocztowy
34-100
Miejscowość
Wadowice
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Wadowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000052166
REGON
07043973800000
NIP
551-17-61-412
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
a) Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzania warunków do wytrwania w trzeźwości - profilaktyka III stopnia.
b) Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
c) Udzielanie członkom Klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom z poza Klubu w podjęciu leczenia odwykowego.
d) Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywających środków psychotropowych i zmieniających nastrój.
e) Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
f) Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego.
g) Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa.
h) Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej.
i) Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach:

  • Narodowy Program,
  • Wojewódzki Program,
  • Gminny Program.

Prowadzone działania:

  1. Prowadzenie działalności służących podtrzymaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu, zapewniających tych osobom rozwój osobisty i reintegrację społeczną oraz działań pomocowych na rzecz członków rodzin osób uzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
  2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego.
  3. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii i wakacji - min. 6 godzin dziennie, z dożywieniem i zachowaniem warunków przeprowadzenia działań profilaktycznych dot. uzależnień.
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej (TV lokalna, strona internetowa, plakaty, ulotki).
  5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców.
  6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień

Zarząd

Barbara Piwowarczyk-Bandoła, członek zarządu
Krzysztof Radwan, członek zarządu
Henryk Michalak, sekretarz, skarbnik
Zbigniew Nogala, wiceprezes
Marek Ciepły, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej