Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi

Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 547 009
Adres rejestrowy
Ulica
Tuwima 34 lok. 5
Kod pocztowy
90-002
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000210221
REGON
47170734100000
NIP
7251672580
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest:

 1. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
 2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin inwalidzkich.
 3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.
 4. Rozwijanie zorganizowanych i indywidualnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zwiększenie opieki społecznej i zapobieganie degradacji rodzin inwalidzkich mających na utrzymaniu jedną lub więcej, osobę niepełnosprawną, pozbawioną możliwości podjęcia samodzielnej pracy zarobkowej.
 6. Organizowanie stanowisk pracy dla inwalidów w warunkach chronionych oraz warsztatów rzemieślniczych i chałupniczych dla inwalidów.
 7. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania się świadomości społecznej oraz zaangażowanych, ideowych i obywatelskich postaw swoich członków, wobec potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Towarzystwo realizuje swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez:

 • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem i.t.p. w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 • Korzystanie ze środków masowego przekazu /Prasa, Radio, Telewizja/ w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez członków Towarzystwa oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
 • Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych a także z prowadzonej przez Towarzystwo działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i inwalidów od urodzenia poprzez: organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych i dorosłych inwalidów; organizację imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci dorosłych; tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących inwalidów z określonymi schorzeniami.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej