Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi

Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 249 607
Telefon
691 944 998
Telefon
660 096 949
Adres rejestrowy
Ulica
Uniwersytecka 18 lok. użytk. 1
Kod pocztowy
90-243
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000210221
REGON
47170734100000
NIP
725-16-72-580
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest:

 1. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
 2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin inwalidzkich.
 3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.
 4. Rozwijanie zorganizowanych i indywidualnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zwiększenie opieki społecznej i zapobieganie degradacji rodzin inwalidzkich mających na utrzymaniu jedną lub więcej, osobę niepełnosprawną, pozbawioną możliwości podjęcia samodzielnej pracy zarobkowej.
 6. Organizowanie stanowisk pracy dla inwalidów w warunkach chronionych oraz warsztatów rzemieślniczych i chałupniczych dla inwalidów.
 7. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania się świadomości społecznej oraz zaangażowanych, ideowych i obywatelskich postaw swoich członków, wobec potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Towarzystwo realizuje swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez:

 • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem i.t.p. w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 • Korzystanie ze środków masowego przekazu /Prasa, Radio, Telewizja/ w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez członków Towarzystwa oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
 • Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych a także z prowadzonej przez Towarzystwo działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i inwalidów od urodzenia poprzez: organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych i dorosłych inwalidów; organizację imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci dorosłych; tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących inwalidów z określonymi schorzeniami.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej