Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie - Towarzystwo Naukowe Płockie

Stowarzyszenie - Towarzystwo Naukowe Płockie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 262 26 04
Telefon
24 366 99 50
Telefon
24 366 99 52
Telefon
(czytelnia Biblioteki) 24 366 99 70
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Biuro Zarządu: poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 8.00-15.00, czwartki w godz. 8.00-18.00; Biblioteka im. Zielińskich TNP: środy w godz. 10.00-17.00 (w lipcu i sierpniu wg odrębnego harmonogramu)
Ulica
Plac Narutowicza 8
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro Zarządu: przed wejściem dwa schodki; I i II piętro - tylko schody. Biblioteka im. Zielińskich TNP: przed wejściem trzy schody; I piętro - tylko schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000136357
REGON
000793740
NIP
774-10-95-747
Rok powstania
1820
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
336
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zdjęcie

Główna siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego przy pl. Narutowicza 8 w Płocku. Budynek z XV wieku znajdujący się na szlaku gotyku ceglanego

Autor/źródło: Fot. ze zbiorów TNP
Zdjęcie

Główna siedziba TNP przy pl. Narutowicza 8 w Płocku. Widok od strony ogrodu

Autor/źródło: Fot. ze zbiorów TNP
Zdjęcie

Siedziba Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego - Dom pod Opatrznością przy pl. Narutowicza 2 w Płocku

Autor/źródło: Fot. ze zbiorów TNP
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3
Kontak z Towarzystwem Naukowym Płockim

24 262 26 04

24 366 99 50

w godzinach pracy biura

Stowarzyszenie - Towarzystwo Naukowe Płockie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy w zakresie różnych dziedzin nauki, prowadzeniem i popieraniem badań naukowych oraz gromadzeniem materiałów naukowych, w szczególności dotyczących Płocka i Mazowsza Płockiego.

Realizacji celów służy m.in. organizowanie konferencji i sesji naukowych, wykładów i odczytów oraz wystaw o charakterze historycznym, artystycznym i kolekcjonerskim.
Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wydawniczą. Obok licznych publikacji książkowych, od 1956 r. ukazuje się kwartalnik "Notatki Płockie". W latach 2013-2017, po wieloletniej przerwie, wydawano "Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego" (obecnie, na mocy porozumienia, periodyk wydaje Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku).

Towarzystwo Naukowe Płockie prowadzi naukową Bibliotekę im. Zielińskich, której zbiory liczą ponad 400 000 jednostek bibliotecznych, w tym przeszło 13 000 starych druków (a wśród nich 93 inkunabuły). Opieka nad dziedzictwem kulturowym, jakim jest cenny zabytkowy księgozbiór, to jedno z ważnych zadań stowarzyszenia.

Działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska społecznego i naukowego oraz miejscowych studentów, uczniów szkół średnich i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Organizowane są również inicjatywy naukowe o charakterze ogólnopolskim.

Większość spotkań w TNP jest ogólnodostępna i bezpłatna.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja regionu
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

prof. Zbigniew Kruszewski, prezes
dr Grzegorz Gołębiewski, wiceprezes
ks. prof. Daniel Brzeziński, wiceprezes
dr Tomasz Piekarski, sekretarz generalny
dr Liliana Tomaszewska, członek zarządu
prof. Daniela Żuk, członek zarządu
mgr Jan Milner, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
91 1240 3174 1111 0000 2889 9912
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej