Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Tarnowska Fundacja Kultury
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
14 627 27 36
Telefon
14 630 01 78
Telefon
14 630 01 78
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowska 47 lok. 11
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000018253
REGON
00570506000000
NIP
873-25-38-631
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, uzdolnionej młodzieży w województwie małopolskim.
 2. Promowanie w kraju i za granicą dorobku tarnowskiej kultury.
 3. Szkolenie i doskonalenie kadry menedżerskiej dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych.
 4. Popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.
 5. Rozwijanie inicjatyw lokalnych w promowaniu postaw proprzedsiębiorczych.
 6. Dokumentowanie wartościowych zjawisk kulturowych.
 7. Prowadzenie edukacji ekologicznej.
 8. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych.
 9. Promowanie integracji europejskiej.

Prowadzone działania
W okresie od 2002 do 2004 Tarnowska Fundacja Kultury zrealizowała następujące projekty:

 1. EUROPEJSKIE SEMINARIUM KULTURY POLSKA - EUROPA:
  Głównym celem projektu było wypracowanie programu współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie integracji europejskiej, niekomercyjnej wymiany kulturalnej i przedsięwzięć kulturalnych o europejskim wymiarze oraz promocja dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultury narodów europejskich. W seminarium wzięło udział ponad 500 przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i klubów europejskich z Polski i z krajów Unii Europejskiej.
  Dotychczas odbyło się:
  I EUROPEJSKIE SEMINARIUM KULTURY POLSKA - EUROPA2001 nt. "Miejsce kultury w rozwoju EUROPY: tożsamość narodowa a integracja europejska". TERMIN: 24-26 maja 2001r. MIEJSCE: TARNÓW Uczestnicy: w seminarium wzięło udział ponad 250 przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i klubów europejskich z Polski, z krajów Piętnastki oraz Słowacji, Czech i Ukrainy. II EUROPEJSKIE SEMINARIUM KULTURY POLSKA - EUROPA2003 nt. "Miejsce kultury w rozwoju EUROPY: tożsamość narodowa a integracja europejska".
  TERMIN : 28-30 maja 2003r. MIEJSCE: TARNÓW- WIELICZKA - KRAKÓW
  Uczestnicy: w seminarium wzięło udział ponad 600 osób; przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i klubów europejskich z Polski, z krajów Piętnastki oraz Słowacji, Czech.
  III EUROPEJSKIE SEMINARIUM KULTURY POLSKA - EUROPA`2004 nt. "KULTURA W EUROPIE REGIONÓW" TERMIN : 14-16 października 2004r. MIEJSCE: TARNÓW- CIĘZKOWICE - DĘBICA
  Uczestnicy: w seminarium wzięło udział ponad 550 osób; przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i klubów europejskich z Polski, z krajów Unii Europejskiej.

2.Ogólnopolskie konferencje pn. POLSKIE SEMINARIUM KULTURY SAMORZĄDOWEJ
Projekt Konferencji jest wynikiem realizacji w latach 1999-2002 projektu czterech zintegrowanych ze sobą Konferencji nt. "Finansowanie i organizacja działalności prowadzonej przez gminy, powiaty i województwa samorządowe w dziedzinach: kultura, media lokalne, turystyka, ekologia w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej" opracowanego i realizowanego przez Tarnowską Fundację Kultury.
To aktualnie najważniejsze, systematycznie organizowane od pięciu lat:
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KULTURY SAMORZĄDOWEJ.
Wysoki poziom merytoryczny Konferencji, w której bierze udział około 300 osób, służącej promocji nowoczesnych form organizacji i finansowania kultury w gminie, powiecie i województwie samorządowym, a także jej integracyjny charakter dla środowisk kultury sprawiają, iż Konferencja stała się ważnym seminarium dyskusji o tożsamości narodowej i przyszłości polskiej kultury w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską.
Podczas Konferencji odbywa się spotkanie z udziałem przedstawicieli: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Ministerstwa Kultury, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Wojewody Małopolskiego. Spotkanie poświęcone są omówieniu zasad nowej polityki kulturalnej Rzeczpospolitej Polskiej, uwarunkowań prawnych i zakresu finansowania kultury ze środków publicznych oraz roli polskiej kultury w procesie integracji Polski z Unią Europejską.
Dla uczestników Konferencji przygotowywane są wydawnictwa poświęcone pozabudżetowemu finansowaniu kultury w Polsce.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA pt. POLSKA KULTURA W UNII EUROPEJSKIEJ nt. "Finansowanie sektora kultury ze środków Unii Europejskiej".
Warszawa, 8 grudnia 2003 r.

realizacja programu warsztatów interaktywnych (1999-2004)

A. Warsztaty nt Procedury pozyskiwania środków finansowych z UE, fundacji krajowych i zagranicznych.
Łącznie w 56 warsztatach zorganizowanych przez Instytut Współpracy z Zagranicą wzięło udział 2430 osób.
Średnio w każdym warsztacie brało udział ok. 45 osób; każdy z uczestników otrzymywał certyfikat.

B. warsztaty interaktywne dotyczące promocji programu KULTURA 2000 pn. "WIEDZIEĆ - CHCIEĆ - UMIEĆ"
Warsztaty były prowadzone na zlecenie Ministerstwa Kultury. Średnio w każdym warsztacie brało udział ok. 70 osób.
Łącznie w warsztatach wzięło udział ok. 490 osób.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej