Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Instytut Śląski
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 453 60 32
Telefon
533 336 306
Adres rejestrowy
Ulica
Piastowska 17
Kod pocztowy
45-081
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Adres kontaktowy
Ulica
Piastowska 17, skr. poczt. 322
Kod pocztowy
45-082
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000053505
REGON
00702287800000
NIP
754-25-73-144
Rok powstania
1976
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działania na rzecz wielokulturowości;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • rozwijanie krajoznawstwa, kultury i nauki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • a także wspomaganie rozwoju demokracji;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami różnych narodów i państw.

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • inicjowanie, prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników w zakresie dziejów Śląska w jego historycznych granicach w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów przestrzennych oraz społecznych na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych, prawno-administracyjnych, polityki regionalnej, miejsca i roli Śląska w Polsce i Europie oraz badanie stosunków międzynarodowych, zwłaszcza problematyki niemcoznawczej, czeskiej i zagadnień współpracy europejskiej, sporządzanie ekspertyz, raportów, opracowań przeznaczonych dla organów i instytucji naukowych, organizacji gospodarczych, politycznych i społecznych oraz administracji państwowej i samorządowej;
 • prowadzenie i inicjowanie socjologicznych studiów nad społecznościami regionu w celu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagania rozwoju demokracji i działania na rzecz wielokulturowości;
 • inicjowanie i prowadzenie badań językoznawczych w celu ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działania na rzecz wielokulturowości;
 • studia nad społecznościami regionu, z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego w celu działania na rzecz wielokulturowości oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • studia nad ochroną środowiska Odry i Nadodrza w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • prowadzenie studiów geograficznych dotyczących Śląska w celu rozwijania krajoznawstwa;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i oświatowej o Śląsku i Nadodrzu, organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów w celu krzewienia nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wydawanie książek naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych, literackich tematycznie związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego celami statutowymi w celu krzewienia nauki, działania na rzecz wielokulturowości oraz rozwijania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych związanych tematycznie z działalnością Stowarzyszenia w celu krzewienia nauki, działania na rzecz wielokulturowości, rozwijania kultury i sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • dokumentowanie spraw śląskich, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów Śląska w celu wspomagania rozwoju i wspierania społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka;
 • organizowanie wystaw tematycznie związanych z działalnością Stowarzyszenia w celu rozwijania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
promocja regionu
badania naukowe
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej