Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Samaritanus"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
00-873
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000060260
REGON
01201154300000
NIP
526-11-73-630
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony i pomocy społecznej zgodnie z aktualnymi potrzebami i posiadanymi środkami poprzez:
a) gromadzenie, rozpowszechnianie i działanie na rzecz doskonalenia istniejących w kraju przepisów w zakresie ochrony i pomocy społecznej dla osób mających prawo do szczególnej opieki moralnej i materialnej ze strony społeczeństwa, jak: osoby stare, chore i niepełnosprawne, rodziny niepełne i wielodzietne, inwalidzi i kombatanci, ofiary długotrwałego bezroboci, bezdomni;
b) gromadzenie i udostępnianie potrzebującym informacji o instytucjach i organach państwowych, samorządowych, wyznaniowych i społecznych zajmujących się pomocą społeczną oraz o formach i sposobach uzyskania tej pomocy;
c) organizowanie przy pomocy Fundatorów własnych punktów informacyjnych, realizujących zadania wymienione wyżej - łącznie z pomocą udzielaną potrzebującym a niezaradnym przy załatwianiu ich spraw w urzędach i instytucjach
d) wydawanie stałego biuletynu rozpowszechniającego przepisy, porady i informacje w zakresie ochrony i pomocy społecznej określone wyżej i rozpowszechniane go zarówno przez sieć własnych punktów informacyjnych, jak i przez współpracę z prasą;…ponadto - wydawanie w miarę potrzeby - informatorów i poradników w powyższym zakresie.
(Art. 8 Statutu Fundacji)

Prowadzone działania:

  • realizacja projektów senioralnych (programy związane z aktywizacją osób starszych (m.in. poradnictwo: seniorzy-seniorom).
    W połowie roku 2005 powstała sieć Ośrodków AS - Aktywizacji Seniorów, realizujących projekt poradnictwa i rzecznictwa dla ludzi starszych (2 Ośrodki AS w Poznaniu i po jednym w Lublinie, Koszalinie i Pruszkowie)

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej