Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Inicjatyw Studenckich Prostudent

Fundacja Inicjatyw Studenckich Prostudent
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Żeglarska 5
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000293764
REGON
34039849100000
NIP
956-22-13-361
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:

 • działalność wspomagająca rozwój kultury, nauki i sztuki;
 • kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej wspólnoty studenckiej zwłaszcza kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w sferze kultury, nauki i sztuki;
 • promowanie młodych twórców i naukowców, wybitnych osiągnięć twórczych i przedsięwzięć dotyczących kultury i nauki,
 • wspieranie działań mających na celu integrację społeczną i środowiskową osób niepełnosprawnych zwłaszcza wśród studentów;
 • promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polski, a w szczególności regionu kujawsko-pomorskiego, poprzez organizację regionalnych i ogólnopolskich systemów informacji kulturalnej,
  -propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury fizycznej wśród młodzieży studenckiej
 • wspieranie i rozwijanie godnych warunków socjalnych dla studentów

Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez:

 • organizowanie i wspieranie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, warsztatów artystycznych, naukowych, kulturalnych;
 • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, publikacji internetowych;
 • inicjowanie i wspieranie imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych, a w szczególności: festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży, happeningów, festynów i innych projektów artystycznych.
 • organizowanie imprez o charakterze charytatywnym oraz organizowanie publicznych zbiórek funduszy na rzecz Fundacji;
 • promowanie twórczości młodych artystów i naukowców z uwzględnieniem środowiska studenckiego
 • organizowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami kultury i nauki światowej;
 • fundowanie lub przyznanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji
 • organizowanie pomocy materialnej dla młodych twórców i naukowców ze środowiska studenckiego oraz wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, organizacji środków transportu, wynajmowania pomieszczeń pod działalność artystyczną i naukową studentów;
 • organizowanie i finansowanie staży, praktyk dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji oraz udzielanie pomocy finansowej, doradczej i organizacyjnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji
 • skupianie wokół idei Fundacji wybitnych twórców, artystów, uczonych, przedstawicieli biznesu i przedstawicieli sfery kultury i nauki w kraju i za granicą oraz aktywizowanie ich do działań na rzecz wspólnoty studenckiej;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 • wspomaganie inicjatywy społecznej zgodnych z ideami Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej