Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
18 333 51 10
Adres rejestrowy
Ulica
Łukowica 400
Kod pocztowy
34-606
Miejscowość
Łukowica
Województwo
małopolskie
Powiat
limanowski
Gmina
Łukowica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000293750
REGON
12061033000000
NIP
7343288530
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, marginalizowanym, chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, uzależnionym, niedostosowanym społecznie poprzez:

 • tworzenie systemu wsparcia, terapii, poradnictwa specjalistycznego,
 • warsztatów szkoleniowo-integracyjnych, placówek specjalistycznych, reintegrację społeczną i zawodową i in.

Rozwój rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci osieroconych (pozyskiwanie kandydatów, prowadzenie szkoleń, wsparcie, terapia i in.).

Wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji (warsztaty edukacyjno-integracyjne, grupy wsparcia, organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży, rodzin o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, socjoterapeutycznym, wypoczynkowym, tworzenie placówek wsparcia dziennego).

Rozwijanie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym.

Szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych.

Stawiamy na rozwój, odkrywanie osobistych zasobów wewnętrznych, możliwość dokonywania wolnych wyborów, kształtowania relacji prospołecznych, prozdrowotnych, prorodzinnych. "Człowiek uczy się przez całe swoje życie, więc na zmianę nigdy nie jest za późno".

Wspierając, pomagając innym ludziom, czerpiemy wiedzę, uczymy się od siebie wzajemnie, co pozwala budować więzi społeczne, obywatelskie poprzez wzajemne zaangażowanie, odpowiedzialność.

Zachęcamy do działania i inspirujemy do indywidualnego rozwoju.

Promujemy współpracę międzysektorową.

Podejmujemy działania służące aktywizowaniu środowisk lokalnych.

Prowadzone działania:

 • tworzenie systemu wsparcia dla dysfunkcyjnych rodzin naturalnych,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,terapii i konsultacji,
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podejmowanie działań w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych,
 • tworzenie rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci osieroconych,
 • organizowanie wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, socjoterapeutycznych in.
 • prowadzenie badań społecznych,diagnozowanie środowisk rodzinnych, lokalnych
 • organizowanie zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • prowadzenie sieci placówek pomocowych, edukacyjnych i in.
 • szkolenie i wspieranie liderów młodzieżowych i wolontariuszy
 • tworzenie i realizowanie specjalistycznych programów profilaktycznych, prorodzinnych, prozdrowotnych, edukacyjnych i in.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej