Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łomnica-Zdrój "Łomniczanie"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łomnica-Zdrój "Łomniczanie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
18 446 80 72
Adres rejestrowy
Ulica
Łomnica-Zdrój 571
Kod pocztowy
33-351
Miejscowość
Łomnica-Zdrój
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
nowosądecki
Gmina
Piwniczna-Zdrój
Adres kontaktowy
Ulica
Łomnica Zdrój 336 lok. 4
Kod pocztowy
33-351
Miejscowość
Łomnica-Zdrój
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000292214
REGON
12061219600000
NIP
734-32-82-065
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest prawowanie turystyki i sportu, rozwój wolontariatu, pomoc dla seniorów i niepełnosprawnych, wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeni społecznemu, promocja regionu i dziedzictwa kulturowego w regionie. Cele te realizujemy poprzez:

 1. Integracja społeczności lokalnej działających głównie w sferze turystycznej,
 2. Tworzenie i rozwój usług turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
 3. Promocja turystyczna obszaru działania Stowarzyszenia,
 4. Gromadzenie aktualizacji informacji o atrakcjach i usługach turystycznych,
 5. Wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
 6. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 7. Prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
 8. Współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna oraz z innymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Regionalną Organizacją Turystyczną
 9. Działalność na rzecz rozwoju przyjaznych człowiekowi nowych technik, w tym Internetu;
 10. Integrację społeczności lokalnej poprzez sport, turystykę i rekreację;
 11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ich prawidłowego rozwoju, zapobiegania wy-kluczeniom społecznym, zapewnienia im zdrowego wypoczynku, organizowania wolnego czasu.
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyka i promocja zdrowia poprzez szkolenia, doradztwo, aktywizację zawodową oraz promocję przedsiębiorczości;
 13. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej;
 14. Promocja i organizacja wolontariatu;
 15. Wspierania inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn po przez tworzenie różnych form edukacji i przedsiębiorczości;
 16. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza na terenach wiejskich.
 17. Udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych;
 18. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów zlokalizowanych na terenie regionu;
 19. Działalność proekologiczna, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz działania zmierzające do rozwijania proekologicznych postaw;
 20. Promowanie lokalnych produktów, wyrobów w tym promocja ekologicznych gospodarstw rolnych i innych;
 21. Działalność na rzecz ochrony praw konsumenta.

Organizowaliśmy lub organizujemy:

 1. Półkolonie dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej 2010 i 2011 rok
 2. Warsztaty szkoleniowe z zakresu wolontariatu oraz profilaktyczno wychowawcze - po 4 w 2010 i 2011 roku
 3. Festiwal Pieroga Łomniczańskiego połączony z przeglądem dorobku artystycznego Łomnicy, konkursem na najlepszą gospodynię z udziałem zaprzyjaźnionej z Łomnicą miejscowością Słowacką Lutina (która przedstawia swój dorobek artystyczny) - 2008,2009, 2010, 2011.
 4. Poczyniliśmy wszelkie starania i przygotowaliśmy dokumentację, uczestniczyliśmy w egzaminie, by nasz eksportowy towar pierogi łomniczańskie został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak też się stało 25 sierpnia 2011 roku.
 5. Realizujemy projekty krajowe i zagraniczne. Dwa nasze projekty otrzymały dotację: Pierwszy to: "Wszystkie szlaki prowadza do Łomnicy", drugi to: " Odpoczywaj, baw się i pomagaj - działania młodzieży na rzecz Łomnicy i jej mieszkańców". Uczestniczymy w projekcie transgranicznym ze Słowacją jako partner nr 5 pt. Kultura zwierciadłem duszy" 2007 - 2013
 6. Prowadzimy zespół teatralny z młodzieżą ze szkoły podstawowej i gimnazjum, wspieramy zespół regionalny z Łomnicy Zdroju "Piyrogi łomnicańskie".
 7. Organizujemy wycieczki, przedstawienia, zabawy, mikołajki z udziałem naszych wolontariuszy dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "Nasz Dom" z Piwnicznej - Zdroju. W 2011 roku - 4 takie imprezy.
 8. Organizujemy dożynki gminne i konkursy wieńcy dożynkowych.
 9. Prowadzimy punkt informacyjny dla osób starszych mających trudności u lekarza czy w urzędach. Świadczymy im pomoc w pozyskaniu dokumentów, lekarstw, miejsc w szpitalach.
 10. Dla seniorów organizujemy wigilię i opłatek.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej