Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 454 35 87
Telefon
77 454 35 87
Adres rejestrowy
Ulica
1 Maja 21
Kod pocztowy
45-068
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Trzeba pokonać schody, aby dotrzeć do biura.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000002518
REGON
53218101800000
NIP
754-26-83-789
Rok powstania
1956
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
756
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
-organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin;
-organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w szczególności w zakresie języka migowego;
-organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego;
-ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych;
-propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski działa na rzecz środowiska osób niesłyszących i słabosłyszących z terenów województwa opolskiego. Aktualne działania PZG Oddziału Opolskiego to:
-usługi indywidualne dotyczące pomocy w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają osoby z wadą słuchu;
-pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów (wnioski o wydanie orzeczenia, renty socjalnej itp.);
-niwelowanie barier komunikacyjnych dzięki pomocy tłumaczy języka migowego;
-udzielanie porad z zakresu spraw prawno-zawodowych, pośrednictwo w ich załatwianiu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Ryszard Kula, wiceprezes
Jarosław Duszak, prezes
Małgorzata Rączka, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej