Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 448 00 21
Telefon
91 448 91 05
Adres rejestrowy
Ulica
Potulicka 16
Kod pocztowy
70-234
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000085828
REGON
81040559500000
NIP
851-02-07-566
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Obecnie koncentrujemy się na:

 • bieżącej analizie rynku usług oświatowych i podejmowaniu nowych działań edukacyjnych, na które pozwala nam pozyskana kadra i baza dydaktyczna;
 • pozyskiwaniu kadry organizatorów, wykładowców i konsultantów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych;
 • udzielaniu wszechstronnej pomocy Wyższej Szkole Humanistycznej TWP, niezbędnej do jej dalszego rozwoju;
 • intensyfikacji działań edukacyjnych w obszarze aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
 • rozoju kształcenia e-learningowego poprzez wykorzystanie tej formy zarówno w działalności kursowej TWP oraz realizacji procesu dydaktycznego w WSH TWP;
 • rozwoju jakościowym i ilościowym nauczania języków obcych.

Do wiodących realizowanych zadań należy zaliczyć:

 • optymalne dostosowanie oferowanych usług oświatowych do potrzeb gospodarki,
 • intensyfikacja działań edukacyjnych w obszarach obejmujących środowiska zagrożone utratą zatrudnienia,
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej naszej Uczelni (m. in. uzyskanie uprawnień na prowadzenie studiów II stopnia na wszystkich prowadzonych kierunkach kształcenia ),
 • podjęcie działań w kierunku organizacji form edukacji na poziomie elementarnym na etapie kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • podjęcie działań w kierunku utworzenia "Uniwersytetu dzieci",
 • pozyskiwanie do podejmowania działalności w Towarzystwie młodej kadry naukowców i menedżerów,
 • dalsza intensyfikacja w zakresie starań o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich we wszystkich formach działania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Kapitał Ludzki,
 • podjęcie działań w kierunku utworzenia oragnu konsultacyjno-doradczego w postaci "konwentu seniorów",
 • utworzenie oraz rozpowszechnienie działalności Multimedialnego Banku Dobrej Praktyki Pedagogicznej,
 • utworzenie przy Oddziale Regionalnym Ośrodka Kształcenia Językowego wraz z Centrum Egzaminacyjnym TELC,
 • utworzenie funduszu stabilizacyjnego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej