Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 434 51 28
Telefon
91 488 42 01
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Papieża Jana Pawła II 42 lok. użytk. 9
Kod pocztowy
70-415
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000133561
REGON
81254842000000
NIP
8512805432
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
9558
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Dzieci są dla nas najważniejsze! Przekaż 1% swojego podatku dla dzieci i rodzin wspieranych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Nr KRS: 0000133561.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie swojej działalności podejmuje szeroki obszar przedsięwzięć skupiający się na poprawie sytuacji dziecka i jego rodziny.

Najprościej nasze działania podzielić na:

 • Wspieranie rodzin w kryzysie oraz przeciwdziałanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

Jednym z naszych głównych przedsięwzięć jest wspieranie dzieci i rodzin w kryzysie oraz przeciwdziałanie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  Działania te podejmujemy przez aktywne wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Prowadzimy Placówki Wsparcia Dziennego, w których zapewniamy wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, przez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po zajęcia rozwojowe. Bierzemy udział w programach skupionych na dożywianiu dzieci takich jak: Żółty Talerz czy Tesco.  Realizujemy również projekty udzielające pomocy pedagogicznej rodzinom w kryzysie. (Nie ma jak w domuDziecko w domu-należne miejsceDroga do domu oraz W rodzinie siła).

W ramach tych projektów wdrażamy innowacyjny pomysł zainicjowany przez Prezesa TPD ZOR Zygmunta Pyszkowskiego, a mianowicie wdrożenie do systemu pomocy rodzinie funkcji pedagoga rodzinnego, który w swoim działaniu obejmuje dziecko i rodziców kompleksowym wsparciem pedagogicznym. Lata doświadczenia pozwoliły nam zrozumieć, że wsparcie przekazane jedynie dziecku jest niewystarczające, potrzebna jest pomoc i opieka pedagogiczna dla całej rodziny. To zapewnia skuteczność działania.

 • Wspieranie dzieci niepełnosprawnych

Aby wesprzeć dzieci niepełnosprawne oraz przewlekle chore tworzymy i prowadzimy specjalistyczne formy pomocy, wychowania i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Istnieją one w formie placówek specjalistycznych i kół samopomocowych, w których m.in. pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w usamodzielnieniu się, otrzymaniu pomocy od specjalistów w zakresie zdrowia i rehabilitacji, rozwinięciu zainteresowań i talentów.

Integrujemy się w społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzanie czasu, wycieczki, konferencje, kiermasze czy wystawy. Edukujemy i prowadzimy szkolenia dla rodzin oraz bierzemy udział w projekcie finansowanym przez PFRON pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Dzięki naszym działaniom nie tylko wspieramy dzieci chore i niepełnosprawne, ale integrujemy rodziny, które w dalszym czasie są dla siebie wsparciem i inspiracją. Organizowane przez nas aktywności mają na celu integrowanie całych rodzin, które budują między sobą silne relacje, dzięki którym świat i choroba nie jest już tak przytłaczająca. 

 • Tworzenie oraz prowadzenie przedszkoli oraz żłobków

Kolejną z naszych inicjatyw jest tworzenie jak iprowadzenie punktów przedszkolnych i żłobków. Szczególnie skupiamy się na miejscach, w których ciężko uzyskać opiekę i edukację przedszkolną dla dzieci. Pomagamy gminą w uzyskaniu dotacji na pożądaną placówkę oraz bierzemy aktywny udział w rozpisaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu danego projektu.

Stworzone przedszkola i żłobki koordynujemy pod kątem metodycznym, kontrolując czy placówki i zajęcia w nich prowadzone znajdują się na odpowiednim poziomie zaawansowania zgodnym z zaleceniami oświaty. 

Naszymi ostatnimi projektami były m.in. otwarcie dwóch żłobków w Suchaniu i Stargardziezwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Gostyniu oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Suchań.

 • Prowadzenie ośrodków szkolno-wychowawczych

Prowadzimy ośrodki szkolno-wychowawcze dla młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Organizujemy i prowadzimy m.in. warsztaty z umiejętności wychowawczych i społecznych, szkolenia z zakresu organizacji systemu pomocy dla dziecka i rodziny, warsztaty z umiejętności społecznych i radzenia sobie z problemami młodzieży oraz kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla wychowawców i kierowników PWD. Prowadzimy również coaching dla rodziców i opiekunów dzieci jak i mediacje w konfliktach rodzinnych i szkolnych. 

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, prowadzimy zajęcia, które mają na celu pomóc m.in. w przysposobieniu do pracy, funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz kształtować kreatywność.

 • Inicjatywy pośrednie

Jako TPD ZOR staramy się udzielić wszechstronną opiekę dla wszystkich naszych podopiecznych.  Wyrównujemy ich szanse do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki czy też opieki zdrowotnej. Pomagamy w obowiązkach szkolnych i organizujemy czas wolny. Zachęcamy dzieci do udziału w konkursach artystycznych, jarmarkach, festynach, przeglądach artystycznych i wyjazdach organizowanych przez nas, Zarząd Główny TPD i inne instytucje. Naszym celem jest integrowanie dzieci i wskazywanie im, że nie ważne skąd pochodzą i czego doświadczyły - mogą w przyszłości osiągnąć wszystko. 

W zeszłym roku w ramach projektu PEPCO zorganizowaliśmy „Lato w mieście” z propozycjami zajęć stacjonarnych, w terenie czy w formie wycieczek.  Dzieci miały okazje spędzić czas aktywnie poprzez m.in. zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, wyjścia do kina, wyjazdy nad morze czy odwiedzenie centrum rozrywki „Laguna” w Gryfinie. 

Nasze placówki

 • 83  Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówek Wsparcia Dziennego w tym:
 • 5  Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego;
 • 41 Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych wpisanych do rejestru działalności oświatowej Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów dla dzieci 3-5 lat;
 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w  stopniu umiarkowanym i znacznym w Myśliborzu;
 • 1 placówka Opiekuńczo – Wychowawczo–Terapeutyczna w Koszalinie;
 • 12  Specjalistycznych Kół Samopomocowych dla dzieci chorych i  niepełnosprawnych;
 • 4 Ośrodki Specjalistyczne w tym:
  • Rodzinny Ośrodek Interwencyjno–Mediacyjny TPD w Szczecinie;
  • Ośrodek Wsparcia Rodziny TPD w Połczynie Zdroju;
  • Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TPD w Szczecinie;
  • Ośrodek metodyczny KKWR  Filia Koszalin przy Oddziale Okręgowym TPD w Koszalinie;
 • 5 Rzeczników Praw Dziecka – w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu, Szczecinku, Kołobrzegu;
 • 43  Punkty Poradnictwa Rodzinnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Zygmunt Pyszkowski, prezes
Barbara Boraś-Bogumił, wiceprezes
Henryk Zaborocki, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej