Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa, Sebastiana Pelczara Biskupa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa, Sebastiana Pelczara Biskupa
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
509 171 077
Adres rejestrowy
Ulica
Zygmunta Krasińskiego 24
Kod pocztowy
37-700
Miejscowość
Przemyśl
Województwo
podkarpackie
Powiat
Przemyśl
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na parterze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000071770
REGON
65013217800000
NIP
7951060494
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin i osób w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, zawartymi między innymi w encyklice "Humanae Vitae", adhortacji apostolskiej "Familiaris Consortio" oraz "Karcie Praw Rodziny". Prowadzenie wyżej wymienionej działalności odbywać się będzie na rzecz rodzin i jej członków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Prowadzone działania:

 1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
 2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
 3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
 4. Organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
 6. Prowadzenie przedszkoli i szkół.
 7. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.
 9. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku.
 10. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.
 11. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
 12. Prowadzenie studium życia rodzinnego.
 13. Organizowanie zbiórki środków finansowych i rzeczowych, artykułów żywnościowych dla najuboższych rodzin w środowisku lokalnym oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych.
 14. Organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce patriotycznej, religijnej i społecznej.
 15. Udział Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
 16. Udzielanie porad prawnych i pomocy osobom niepełnosprawnym w ich kontaktach z samorządem lokalnym.
 17. Organizowanie poradnictwa, w tym prawnego, osobom poszukującym pracy i zagrożonych utratą pracy.
 18. Wspomaganie inicjatyw samorządowych w zakresie rozwoju i funkcjonowania wspólnot lokalnych.
 19. Współpraca z administracją państwową, samorządem lokalnym i innymi organizacjami pozarządowymi.
 20. Udział członków Stowarzyszenia w wyborach powszechnych.
 21. Prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in.:
  a) placówek wspierania rodziny;
  b) placówek pieczy zastępczej;
  c) poradni specjalistycznych;
  d) placówek wsparcia dziennego;
  e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Teresa Lis, członek
Henryk Kozik, członek
Konrad Fryda, członek
Robert Bal, członek
Mariusz Zamirski, członek
Adam Łoziński, członek
Bernadetta Osięga, wiceprezes
Anna Wańkowicz, skarbnik
Katarzyna Wojtacha, sekretarz
Lucyna Podhalicz, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej