Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Lubelski Ośrodek Samopomocy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 743 66 13
Telefon
81 743 66 13
Adres rejestrowy
Ulica
Grodzka 14
Kod pocztowy
20-112
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro na parterze, wejście bezpośrednio z ulicy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000021566
REGON
43095509700000
NIP
712-23-92-619
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych i innych organizacji i ruchów obywatelskich).

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a) wspieranie inicjatyw lokalnych i ponad lokalnych,
b) wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),
c) wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową,
d) wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
e) promowanie działań samopomocowych,
f) tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów.

Skupiamy się na następujących obszarach:

  • informacja i promocja
  • poradnictwo i doradztwo
  • szkolenia (m.in. aspekty prawne i księgowe funkcjonowania NGO; tworzenie, realizacja i rozliczanie projektów; budowanie partnerstw; rzecznictwo III sektora; budowanie wizerunku i standardów pracy NGO)
  • integracja III sektora i współpraca z samorządem
  • wsparcie dla organizacji pożytku publicznego
  • media obywatelskie
  • wydawanie "Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS".
  • tworzenie i umacnianie Punktów Partnerów Lokalnych LOS na terenie woj. lubelskiego
  • prowadzenie poradnictwa prawnego (bezpłatne poradnictwo dla organizacji pozarządowych oraz dla osób fizycznych)
  • opracowywanie i wydawanie raportów związanych z działalnością III-go sektora.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Monika Tarnowska, Wiceprezes Zarządu
Monika Grodzka, Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Poniatowska, Prezes Zarządu

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej