Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Lubelski Ośrodek Samopomocy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 743 66 13
Telefon
81 743 66 13
Adres rejestrowy
Ulica
Grodzka 14
Kod pocztowy
20-112
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro na parterze, wejście bezpośrednio z ulicy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000021566
REGON
43095509700000
NIP
712-23-92-619
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych i innych organizacji i ruchów obywatelskich).

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a) wspieranie inicjatyw lokalnych i ponad lokalnych,
b) wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),
c) wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową,
d) wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
e) promowanie działań samopomocowych,
f) tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów.

Skupiamy się na następujących obszarach:

  • informacja i promocja
  • poradnictwo i doradztwo
  • szkolenia (m.in. aspekty prawne i księgowe funkcjonowania NGO; tworzenie, realizacja i rozliczanie projektów; budowanie partnerstw; rzecznictwo III sektora; budowanie wizerunku i standardów pracy NGO)
  • integracja III sektora i współpraca z samorządem
  • wsparcie dla organizacji pożytku publicznego
  • media obywatelskie
  • wydawanie "Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS".
  • tworzenie i umacnianie Punktów Partnerów Lokalnych LOS na terenie woj. lubelskiego
  • prowadzenie poradnictwa prawnego (bezpłatne poradnictwo dla organizacji pozarządowych oraz dla osób fizycznych)
  • opracowywanie i wydawanie raportów związanych z działalnością III-go sektora.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.02.2012
Lubelski Ośrodek Samopomocy od listopada 2010 realizuje projekt „Wiedzieć, umieć, informować – aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w województwie lubelskim – II edycja”. Projekt jest skierowany do pań po 45-tym roku życia z terenów wiejskich i oferuje zdobycie wiedzy i doświadczenia jako "Profesjonalny Pracownik Informacji Turystycznej" oraz "Nowoczesny Menedżer Organizacji Pozarządowej".
Publicystyka
07.09.2012
Sieć Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy jest już po pierwszym „spotkaniu roboczym”, dotyczącym powstającej Strategii Sieci na lata 2012-2020.
Publicystyka
19.12.2013
W Lublinie, 17 grudnia 2013 r., odbyło się regionalne seminarium upowszechniające wypracowane standardy branżowe dotyczące organizowania pieczy zastępczej przez organizacje pozarządową oraz prowadzenia placówki edukacyjnej przez organizację pozarządową. Organizatorami byli Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Monika Tarnowska, Wiceprezes Zarządu
Monika Grodzka, Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Poniatowska, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej