Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Krakowie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Krakowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
12 633 74 84
Telefon
12 632 03 45
Telefon
12 633 35 21
Adres rejestrowy
Ulica
Kazimierza Wielkiego 19
Kod pocztowy
30-074
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702641600176
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
 • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
 • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
 • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Oddział Okręgowy w Krakowie prowadzi działalność edukacyjną, organizując:

 • Szkolenie kursowe w zakresie:
 • Studia podyplomowe "Rachunkowość i Finanse",
 • Kursy przygotowujące do egzaminów na biegłych rewidentów,
 • Dla kandydatów na biegłych rewidentów,
 • Dla kandydatów na głównych księgowych,
 • Dla kandydatów na samodzielnych księgowych,
 • Dla średniej kadry finansowo-księgowej,
 • Ogólne zasady księgowości,
 • Kadry i płace,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Zintegrowany system zarządzania firmą "Digitland Enterprise",
 • Prowadzenie księgowości komputerowej wg koncepcji CDN OPT!MA,
 • Moduł finanse i księgowość systemu zarządzania Symfonia.
 • Seminaria i konferencje na tematy aktualne, wynikające z bieżącego zapotrzebowania.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej