Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej w Gliwicach

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej w Gliwicach
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 230 71 42
Adres rejestrowy
Ulica
Łużycka 1
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Winda z poziomu parkingu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000002841
REGON
27213386500000
NIP
631-10-63-282
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
300
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja (ze statutu):
Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką.(…)
Do zadań Stowarzyszenia należy:
1) rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;
2) troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju;
3) praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
4) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Prowadzone działania:
1) Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. Łącznie uczestniczy w zajęciach ok. 200 dzieci. Oprócz typowych zajęć świetlicowych prowadzone są w wybranych świetlicach programy terapeutyczne i profilaktyczne adresowane do dzieci z rodzin dotknietych patologią.
2) Wakacyjne 10-dniowe spotkania terapeutyczno-integrujące dla całych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym, a nastepnie w ciągu roku praca indywidualna w poradni terapeutyczno-psychologicznej. W spotkaniach, prowadzonych już od roku 2000 uczestniczyło łącznie ponad 400 osób (w tym większość dzieci i młodzieży w wieku od kilku miesięcy do osiemnastu lat).
3) Poradnia prawna dostępna dla wszystkich potrzebujących.
4) Program mikroedukacji uzależnień (alkoholizm, narkotyki) dla osób przebywających w areszcie śledczym.
5) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej: "Starszy Brat, Starsza Siostra", "Nasze spotkania", "Siedem kroków".
6) Warsztaty literacko-muzyczne dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej.
7) Zajęcia i wyjazdy sportowo-rekreacyjne dla członków Stowarzyszenia i sympatyków (zwłaszcza dla całych rodzin).
8) Organizacja sympozjów (np. "Rodzina nadzieją jednoczącej sią Europy") i dni kultury chrześcijańskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jan Radoła, wiceprezes ds. kontaktów zewnętrznych
Paweł Stempski, wiceprezes ds. organizacyjnych
Piotr Gawor, prezes
Ludmiła Lipska, sekretarz
Helena Mularz, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej