Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Odrodzenie"

Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Odrodzenie"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 280 60 00
Adres rejestrowy
Ulica
Wrocławska 5
Kod pocztowy
41-902
Miejscowość
Bytom
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Strome, zakręcone schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000111854
REGON
27232975200000
NIP
626-25-08-257
Rok powstania
1977
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez realizację zadań w zakresie:
A. Kształtowanie modelu życia swoich członków w absolutnej trzeźwości.
B. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczeństwie poprzez współpracę z placówkami terapii uzależnień, pracodawcami oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
C. Promocja zdrowia, edukacji i wychowania.
D. Zapobieganie społecznemu wykluczaniu osób i rodzin, zagrożonych patologią społeczną oraz tworzenie warunków prowadzących do rehabilitacji i reintegracji społecznej.
E. Stworzenie alternatywnego środowiska dla osób preferujących życie w trzeźwości.
F. Udzielanie informacji i pomocy w wyborze sposobu leczenia uzależnień.
G. Organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
H. Organizację i wspieranie grup samopomocowych i samokształceniowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
I. Promocji i organizacji wolontariatu.
J. Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, w tym związanych z pracą i jej poszukiwaniem.
K. Obrona interesów członków Klubu.
L. Współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
porządek, bezpieczeństwo publiczne

Zarząd

Jolanta Schneider, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej