Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
52 346 22 69
Telefon
660 412 240
Telefon
52 346 22 69
Adres rejestrowy
Ulica
Toruńska 157
Kod pocztowy
85-880
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie kultury fizycznej
KRS
0000110547
REGON
00082458600000
NIP
554-10-54-688
Rok powstania
1979
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i kąpieliskach morskich.

WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie wodnej służby ratowniczej;
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
 3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrofach naturalnych i awarii technicznych na wodach;
 4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
 5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
 6. występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych na wodach,
 7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego
 8. dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
 9. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
 10. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji;
 11. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
 12. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
 13. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
 14. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
 15. popularyzowanie celów statutowych;
 16. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
 17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
 18. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
 19. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej