Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 826 27 15
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Kredytowa 1a lok. 13
Kod pocztowy
00-056
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000134684
REGON
01531627200000
NIP
525-22-65-692
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7747
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną. Zapobieganie patologiom w rodzinie. Ochrona i promowanie praw dziecka. Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. Prowadzone działania Ochrona praw dziecka. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku zdrowych rówieśników. Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych. KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA: 1. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich -prowadzenie świetlic i ognisk wychowawczych nieodpłatnie -pomoc materialna i rzeczowa w placówkach TPD -organizowanie kolonii letnich i zimowych oraz akcji lato i zima w mieście -dożywianie w placówkach TPD 2. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore -turnusy rehabilitacyjne -pomoc materialna i rzeczowa -warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne 3. Rodziny ubogie, niewydolne wychowawczo, z problemem uzależnień -poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie, ul. Kredytowa 1a, tel. 826-27-15 -pomoc materialna i rzeczowa 4. Rodzicielstwo zastępcze - prowadzenie diagnostyki i szkoleń oraz powierzanie dzieci do adopcji i rodzin zastępczych - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Szpitalna 5/6 - prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka W Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 25 b

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji