Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 826 27 15
Telefon
22 827 58 21
Adres rejestrowy
Ulica
Kredytowa 1a lok. 13
Kod pocztowy
00-056
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000134684
REGON
01531627200000
NIP
525-22-65-692
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
7747
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną.
Zapobieganie patologiom w rodzinie.
Ochrona i promowanie praw dziecka.
Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Prowadzone działania
Ochrona praw dziecka.
Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych.
Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku zdrowych rówieśników.
Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:

 1. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich
  -prowadzenie świetlic i ognisk wychowawczych
  nieodpłatnie
  -pomoc materialna i rzeczowa
  w placówkach TPD
  -organizowanie kolonii letnich i zimowych oraz akcji lato i zima w mieście
  -dożywianie
  w placówkach TPD
 2. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore
  -turnusy rehabilitacyjne
  -pomoc materialna i rzeczowa
  -warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne
 3. Rodziny ubogie, niewydolne wychowawczo, z problemem uzależnień
  -poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne
  Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie, ul. Kredytowa 1a, tel. 826-27-15
  -pomoc materialna i rzeczowa
 4. Rodzicielstwo zastępcze
 • prowadzenie diagnostyki i szkoleń oraz powierzanie dzieci do adopcji i rodzin zastępczych - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Szpitalna 5/6
 • prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka W Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 25 b

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej