Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Kontakt
Telefon
508 923 705
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Pl. Grzybowski 10 lok. 31
Kod pocztowy
00-104
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000014841
REGON
011125380
NIP
5251576987
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1800
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja dąży do realizacji następujących celów statutowych:

 • wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk specjalistów rynku nieruchomości;
 • reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych oraz na forum międzynarodowym;
 • ochrona praw zawodowych, podnoszenie rangi i rozwój zawodów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości;
 • promocja usług członków mająca na celu rozwój rynku nieruchomości w Polsce;
 • tworzenie warunków dla powstania samorządów zawodowych na rynku nieruchomości;
 • doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistów rynku nieruchomości;
 • formułowanie i wdrażanie zasad etyki zawodowej;
 • dostarczanie członkom Federacji bieżącej informacji dotyczącej rynku nieruchomości;
 • podjęcie działań umożliwiających grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości;
 • podjęcie działań związanych z wdrożeniem grupowego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Federacja osiąga swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z organami państwa oraz z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi uregulowaniem i rozwojem rynku nieruchomości;
 • umożliwianie i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych - system kursów specjalistycznych, zaawansowane szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu rynku nieruchomości, przyznawanie profesjonalnych certyfikatów i dyplomów;
 • organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów i szkoleń;
 • organizowanie misji handlowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych;
 • prezentowanie wspólnych poglądów i opinii dotyczących uregulowań prawnych na rynku nieruchomości;
 • propagowanie współpracy pomiędzy podmiotami na rynku nieruchomości;
 • promowanie usług firm stowarzyszonych;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku profesji dzięki kontaktom z mediami;
 • prowadzenie badań nad rynkiem nieruchomości;
 • współpracę z zagranicznymi organizacjami zawodowymi.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Renata Piechutko, Prezydent
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej