Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
Kontakt
Telefon
22 336 12 60
Telefon
22 336 14 60
Adres rejestrowy
Ulica
Czackiego 3/5
Kod pocztowy
00-043
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000052494
REGON
00051352100000
NIP
526-03-00-434
Rok powstania
1945
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem FSNT-NOT jest:
1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.

FSNT-NOT realizuje swoje cele przez:
1) reprezentowanie członków FSNT-NOT z ich upoważnienia,
2) prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki, techniki i gospodarki oraz statusu inżyniera i technika,
3) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
4) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych, gospodarczych i kulturalnych oraz organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby członkowskich stowarzyszeń,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
6) działalność wydawniczą i informacyjną,
7) sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej,
8) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie specjalizacji zawodowej inżynierów i techników o zasięgu krajowym i zagranicznym,
9) wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień zawodowych,
10) zakładanie oraz prowadzenie domów i klubów technika, ośrodków doskonalenia kadr, bibliotek, ośrodków postępu technicznego, muzeów i domów pracy twórczej,
11) przestrzeganie etyki zawodowej,
12) przeznaczenie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej