Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
89 535 17 80
Telefon
89 535 17 84
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Gen. Józefa Bema 3 lok. 1
Kod pocztowy
10-516
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
winda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000123295
REGON
51058873100000
NIP
739-25-77-688
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" została powołana z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy Regionu, którymi obecnie są:
-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
-Gmina Olsztyn
-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
-Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Misją Fundacji "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Strategia Fundacji jest ściśle powiązana z rozwijaniem w naszym Regionie działań, służących absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fundacja wspiera przede wszystkim te działania, które są zintegrowane z lokalną i regionalną strategią rozwoju oraz te, które tworzą warunki dla nowych inwestycji pobudzających rozwój gospodarczy Regionu.

Działania nasze w sposób ciągły zmierzają do utrwalenia opinii o naszej Fundacji jako organizacji solidnej, godnej zaufania, i stale spełniającej zmieniające się oczekiwania Klientów i zainteresowanych stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W lipcu 2006 roku staliśmy się lokalnym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Posiadamy również wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych. Realizujemy nasze działania w oparciu o najwyższe, profesjonalne standardy i mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z naszych usług.
Od maja 2007 Fundacja posiada status Instytucji Pożytku Publicznego.

 1. OPRACOWUJEMY:
  -studia wykonalności,
  -wnioski o dotacje (RPO, PROW i inne…),
  -biznes plany - do wniosków o dotacje oraz do kredytów bankowych,
  -plany rozwoju lokalnego,
  -strategie rozwoju,
  -plany odnowy miejscowości.

 2. Świadczymy kompleksowe zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej:
  -przygotowanie projektu,
  -wdrażanie,
  -przygotowanie do monitoringu,
  -monitoring i ewaluacja,
  -kontrola,
  -rozliczanie (sprawozdawczość),
  -audyt.

 3. Świadczymy usługi audytorskie w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

 4. Prowadzimy działalność szkoleniową (pełen wykaz na naszej stronie www.fp.olsztyn.pl).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Danuta Ciborowska, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej