Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
89 535 17 80
Telefon
89 535 17 84
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Gen. Józefa Bema 3 lok. 1
Kod pocztowy
10-516
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
winda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000123295
REGON
51058873100000
NIP
7392577688
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" została powołana z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy Regionu, którymi obecnie są:
-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
-Gmina Olsztyn
-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
-Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Misją Fundacji "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Strategia Fundacji jest ściśle powiązana z rozwijaniem w naszym Regionie działań, służących absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fundacja wspiera przede wszystkim te działania, które są zintegrowane z lokalną i regionalną strategią rozwoju oraz te, które tworzą warunki dla nowych inwestycji pobudzających rozwój gospodarczy Regionu.

Działania nasze w sposób ciągły zmierzają do utrwalenia opinii o naszej Fundacji jako organizacji solidnej, godnej zaufania, i stale spełniającej zmieniające się oczekiwania Klientów i zainteresowanych stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W lipcu 2006 roku staliśmy się lokalnym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Posiadamy również wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych. Realizujemy nasze działania w oparciu o najwyższe, profesjonalne standardy i mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z naszych usług.
Od maja 2007 Fundacja posiada status Instytucji Pożytku Publicznego.

 1. OPRACOWUJEMY:
  -studia wykonalności,
  -wnioski o dotacje (RPO, PROW i inne…),
  -biznes plany - do wniosków o dotacje oraz do kredytów bankowych,
  -plany rozwoju lokalnego,
  -strategie rozwoju,
  -plany odnowy miejscowości.

 2. Świadczymy kompleksowe zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej:
  -przygotowanie projektu,
  -wdrażanie,
  -przygotowanie do monitoringu,
  -monitoring i ewaluacja,
  -kontrola,
  -rozliczanie (sprawozdawczość),
  -audyt.

 3. Świadczymy usługi audytorskie w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

 4. Prowadzimy działalność szkoleniową (pełen wykaz na naszej stronie www.fp.olsztyn.pl).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Danuta Ciborowska, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej