Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Dom Dzieci Benjamin"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
81 746 67 60
Telefon
81 746 69 63
Telefon
81 746 69 63
Adres rejestrowy
Ulica
Zbożowa 75
Kod pocztowy
20-827
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000097202
REGON
43081890500000
NIP
712-22-97-938
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, religijnych, pomoc w podnoszeniu sprawności psychofizycznej wychowanków, ogólna aktywizacja i rehabilitacja społeczna, umacnianie i rozwijanie kontaktów z rodziną, grupą rówieśniczą i lokalnym środowiskiem.

Prowadzone działania
Najważniejszym działaniem jest prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie, jak też z obniżoną sprawnością intelektualną w formie pobytu dziennego i całodobowego.
Podopieczni: osoby niepełnosprawne fizycznie i z obniżoną sprawnością intelektualną w wieku 4-25 lat, w uzasadnionych przypadkach dzieci poniżej 4 roku życia i osoby dorosłe powyżej 25 lat.
Prowadzone na ich rzecz działania: pomoc psychologiczna logopedyczna, duszpasterska, rehabilitacja zajęcia, grupowe, wyżywienie, transport, usługi opiekuńcze, nauczanie indywidualne na terenie Ośrodka.
Codziennie od pon. do pt. w Fundacji Dom Dzieci Benjamin, w godzinach od 6.00 do 18.00, pobyt dzienny 10 miejsc - pobyt całodobowy, codziennie od pon. do pt. odpłatność za usługi ustalona jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do sytuacji materialnej rodziny.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej