Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Ekomedia Art Found
Kontakt
Telefon
692 018 182
Telefon
75 617 25 42
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
bez stałych godzin i dni, umów. potwierdz. tel.
Ulica
Krasickiego 15
Kod pocztowy
58-500
Miejscowość
Jelenia Góra
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Adres kontaktowy
Ulica
Zwycięzców 4
Kod pocztowy
03-941
Miejscowość
Warszawa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
23081897500000
NIP
611-22-74-585
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Polem działania EmaF jest produkcja filmowa i telewizyjna oraz support medialny dla sektora nono profit.
Zgodnie z celami statutowymi przedmiotem zainteresowania EmAF jest:

 • promocja - głównie medialna - szeroko rozumianych działań kulturalnych, proekologicznych i prospołecznych,
 • produkcja medialna, organizacja i obsługa medialna imprez masowych i in. eventów z koordynacja intermedialną
 • rozwijanie i popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego, promowanie i ochrona wartości kulturowych, zabytków i dzieł sztuki dawnej i współczesnej, promocja regionalna
 • promocja idei medializacji sektora non profit i edukacja w zakresie produkcji medialnej i technologii,
  popularyzacja niezależnej produkcji audiowizualnej, historii i współczesności filmu, telewizji i nowych form komunikowania treści audiowizualnych,
 • promocja wszystkich dziedzin kultury dawnej i współczesnej we wszelkich jej przejawach,promocja medialna alternatywnego stylu życia oraz działania na rzecz poznawania i ochrony dóbr kultury materialnej i duchowej (zabytki i architektura, edukacja z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, promocja krajoznawcza i in.),
 • pomoc w realizacji zgodnych z powyższymi celami projektów indywidualnych twórców i organizacji oraz ich promocja; wsparcie i opieka producencka w zakresie szeroko pojętej produkcji medialnej.

Założone cele realizuje poprzez:

 • produkcję oraz współtworzenie edukacyjno - informacyjnych programów TV, medialnych i multimedialnych, promocję i stałą współpracę z mediami,
 • wsparcie i pomoc producencką, realizatorską, organizacyjną i materialną (techniczną) w realizacji zgłaszanych projektów medialnych, artystycznych i in. twórczych działań zgodnych z celami EmAF,
 • realizację, produkcję i koprodukcje programów tv, filmowych, radio, multimedialnych oraz działalność wydawniczą,
 • monitoring zagrożeń kulturowych, ekologicznych i społecznych,
 • organizację i współorganizację: imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, prezentacji i targów, wystaw, kursów,szkoleń i konferencji etc., Wdrażanie nowych technologii medialnych w metodykę działań organizacji i instytucji pożytku publicznego.

Podstawową formą działalności EmAF jest produkcja i realizacja projektów multimedialnych o charakterze edukacyjnym i poradniczo-promocyjnym. Wykorzystywane są tu wiodące środki przekazu o zasięgu masowym jak telewizja, prasa, radio czy Internet oraz tzw media alternatywne (np. ziny). Obok wymienionych mediów, w procesie powielania komunikowanych treści, czyli upowszechniania określonych idei biorą udział media określane jako aktywne (imprezy masowe wsparte baneringiem, kameralne, inscenizacje, formy zabawowe itp) oraz wszelkiego rodzaju sieci wewnętrzne. Wszystkie te kanały informacyjne ściśle współpracują w całości projektu współtworząc go i wzajemnie się uzupełniając: przyjęta zasada swoistej promocji krzyżowej pozwala na merytoryczne dopełnianie materiałów przez maksymalnie efektywne wykorzystanie formy i formuły komunikatu charakterystycznego dla specyfiki danego medium.
EmAF prowadzi również działalność wydawniczą współpracując z ośrodkami naukowymi reprezentatywnymi dla różnych dziedzin kultury, nauk ścisłych, medycyny i ekologii.

Aktualnie realizowane są w formie produkcji medialnych / intermedialnych:

 • projekt medialny Promocji Produktu regionalnego lokalnego o tradycyjnego (z równolegle prowadzonym wdrażaniem, promocją i pomocą w certyfikacji ww oraz opieką medialną nad organizacją eventów i clusteringiem);
 • projekt (równoległy) z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych;
 • projekt wsparcia medialnego wobec działań organizacji pozarządowych oraz inne pomniejsze działania producenckie.

EmAF podejmuje się z reguły realizacji tzw. tematów niechcianych oraz pomocy w realizacji ciekawych pomysłów niezależnych twórców, szczególnie projektów zgodnych z celami EmAF.
Dystrybucja, zarządzanie prawami majątkowymi itp. w gestii Agencji Produkcji Filmowo-Telewizyjnej statutowo powołanej do medialnego wsparcia sektora non-profit w Polsce.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej