Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
65 529 63 37
Adres rejestrowy
Ulica
Łaziebna 14
Kod pocztowy
64-100
Miejscowość
Leszno
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Leszno
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, wejście po schodach.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000026577
REGON
41103947800000
NIP
697-19-74-630
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
384
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
2) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,
3) wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,
4) aktywizacja społeczna osób starszych;
5) organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych,
6) organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,
7) ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
8) upowszechnianie i działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,
9) profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
10) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
11) profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
12) propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
13) organizowanie wypoczynku osób starszych,
14) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
16) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
17) działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej,
18) promocja i organizacja wolontariatu,
19) działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
20) działalność charytatywna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Aleksander Świgoń, wiceprezes
Stanisław Bojak, sekretarz
Janina Piotrowiak, skarbnik
Maria Zielony, prezes
Barbara Szarszewska, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej