Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
509 850 159
Adres rejestrowy
Ulica
Glinki 32 lok. 143
Kod pocztowy
85-861
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000062723
REGON
09296255200000
NIP
967-11-23-869
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej obywateli, zgodne z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie.
Realizujemy swoje cele przez: nawiązywanie i promowanie partnerskiej współpracy z innymi organizacjami społecznymi, organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów i konferencji dla osób i grup zainteresowanych szeroko pojętą problematyką działania społecznego, przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących organizacji pozarządowych, tworzenie bazy danych organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Maciej Sas
Piotr Borecki
Grzegorz Kruk
Henryk Zbigniew Ochniak
Ewa Nowak-Hoppe, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej