Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "SZANSA"

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "SZANSA"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
888 381 047
Telefon
888 586 246
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Perseusza 13
Kod pocztowy
67-200
Miejscowość
Głogów
Województwo
dolnośląskie
Powiat
głogowski
Gmina
Głogów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Klatka schodowa - schodołaz gąsienicowy. Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000048342
REGON
39068496700000
NIP
6931854339
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
32
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zaangażowaną w pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta Głogowa i regionu. Pracujemy na rzecz dzieci, młodych ludzi i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi działania w dwóch obszarach:

 • Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) - CPD to miejsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, gdzie ma zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest także przyjazny i bezpieczny dla dzieci pokój przesłuchań.
 • Młodzieżowe Miejsce Spotkań (MMS) - MMS to miejsce dla młodych ludzi, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania i spędzać czas w przyjaznej atmosferze oraz realizować projekty społeczne. W MMS-ie działa także grupa młodzieżowych wolontariuszy.

Celami pracy Stowarzyszenia są:

 1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną
 3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
 4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie
 5. Szerzenie oświaty zdrowotnej
 6. Edukacja społeczno-prawna
 7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi
 8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
 10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
 11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
 12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
 15. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych
 16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
 17. Rozwijanie idei wolontariatu
 18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
 19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 20. Działalność charytatywna
 21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży
 22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
 23. Wspieranie systemu pieczy zastępczej
 24. Pomoc dzieciom krzywdzonym, w tym ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wspieraj naszą działalność
Pomóż nam sprawić, aby dzieci czuły się bezpiecznie
50,00 zł
Godzina konsultacji psychologicznych
100,00 zł
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
150,00 zł
Godzina konsultacji z psychiatrą dziecięcym
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Lechowska, prezes
Alina Ostrowska-Jarzyna, wiceprezes
Dariusz Grzemny, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej