Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
67 353 23 31
Adres rejestrowy
Ulica
Królewska 8
Kod pocztowy
64-920
Miejscowość
Piła
Województwo
wielkopolskie
Powiat
pilski
Gmina
Piła
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000044377
REGON
57036599300000
NIP
7642059323
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
89
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Budujemy hospicjum stacjonarne w Pile

Możesz nam w tym pomóc!

Celami Towarzystwa są:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy medycznej i społecznej ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom;
 • tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych);
 • społeczne wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych;
 • promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym;
 • prowadzenie szerokiej edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • propagowanie w środkach masowego przekazu działań i zamierzeń Towarzystwa;
 • tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonym przez Towarzystwo działalności charytatywnej;
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 • prowadzenie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi Towarzystwami lub Stowarzyszeniami o podobnym charakterze, tak w kraju jak i za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • sprawowanie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, lekarskiej i duchowej przez wolontariuszy i osoby zatrudnione przez Towarzystwo;
 • utworzenie i prowadzenie stacjonarnej placówki zajmującej się opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi;
 • organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów;
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi placówkami służby zdrowia, zakładami opieki społecznej;
 • organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Towarzystwa;
 • współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 • organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 • propagowanie działalności Towarzystwa, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych;
 • pozyskiwanie wolontariuszy, ich szkolenie, propagowanie idei wolontariatu współpracując z organizacjami prowadzącymi wolontariat;
 • prowadzenie działalności charytatywnej;
 • podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów, duchownych, wolontariuszy i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób, przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności;
 • pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z Hospicjum;
 • popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Zarząd

Paweł Wiszniewski, prezes
Krystyna Bednarek, sekretarz
Alicja Graczyk, członek zarządu
Józefa Wiśniewska, wiceprezes
Iwona Leśniewska, członek zarządu
Teresa Stanios, skarbnik
Edward Kurgun, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej