Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
25 644 04 00
Telefon
25 632 41 90
Telefon
25 644 04 00
Adres rejestrowy
Ulica
Świętojańska 4
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Województwo
mazowieckie
Powiat
Siedlce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000151204
REGON
71049948700000
NIP
821-19-89-242
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem działania Instytutów Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach jest realizacja działań aktywizujących, edukacyjnych, prewencyjnych i pomocowych wg duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy". Placówki te są również miejscem realizacji kar alternatywnych i środków probacyjnych.

Organizujemy zespół profesjonalnych działań edukacyjnych, socjotechnicznych, terapeutycznych, pomocowych, psychologicznych i prawnych, które skierowane do człowieka pozostającego na marginesie życia, potrzebującego pomocy pozwalają mu przy tym wsparciu samodzielnie pokonać te trudności.

Najważniejszą metodą w tym postępowaniu jest nieustanna aktywacja człowieka do myślenia i działania na rzecz rozwiązywania własnych problemów - kształtowanie świadomości, że jest to jedyna i skuteczna droga wyjścia z każdego kryzysu, upadku.
Naszym zadaniem jest dać wiedzę, pokazać metody postępowania i utrwalić je, pomóc odnaleźć nadzieję i utraconą wiarę w siebie oraz poczucie własnej godności - cechy te w życiorysach osób bezrobotnych, alkoholików, narkomanów, bezdomnych, recydywistów, byłych przestępców i ofiar przemocy dawno straciły swój sens i znaczenie. Tam, gdzie to możliwe należy je odbudować w całości lub częściowo, a to pozwoli już tym ludziom na samodzielność - każdy jej wymiar jest ważny bo pozwala wziąć odpowiedzialność za własne życie.

Programy, formy i metody pracy Instytutów Służby Społecznej Prowadzimy nasze działania w trzech głównych programach:

 • probacyjnym
 • edukacyjnym
 • pomocowo - opiekuńczym - aktywizującej pracy socjalnej.

Wszystkie formy działań probacyjnych, edukacji, pomocy, poradnictwa i terapii są bezpłatne dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzimy je dla następujących grup: - młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją); - osób aktywnych zawodowo, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe;

 • osób realizujących środki probacyjne i kary alternatywne; - byłych więźniów lub osób zwolnionych warunkowo lub w okresie zawieszenia kary; - osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią; - ludzi bezdomnych; - ofiar przemocy; - ludzi żyjących w środowiskach patologicznych; - osób dotkniętych biedą materialną. Stworzyliśmy wyjątkową "szkołę" kształcącą umysł, zdolności i osobowość, również po to, by zapobiec zjawisku, gdy jedyną ich szkołą umiejętności życiowych staje się edukacja w więzieniu już w trakcie odbywania kary.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom dorosłym i młodzieży, w tym nieletnim zagrożonym uzależnieniem od patologicznych zachowań, nawyków, popędów, substancji psychoaktywnych oraz niepełnosprawnym i mającym problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, bezrobotnym oraz zapobieganie popadaniu tych osób w konflikt z prawem.
Stowarzyszenie realizuje polską wersję duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy" - na program pomocowo-opiekuńczy składa się wiele działań:

 1. punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 2. ośrodek konsultacyjno-terapeutyczny dla ofiar przemocy domowej,
 3. grupa wsparcia dla kobiet,
 4. punkt porad prawnych,
 5. telefon zaufania,
 6. punkt stałego kontaktu i obsługi dla osób uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin,
  7.prowadzenie hostelu dla bezdomnych opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej