Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM

Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 782 00 06
Telefon
501 762 528
Telefon
32 733 58 23
Adres rejestrowy
Ulica
Panewnicka 36 lok. 2
Kod pocztowy
40-730
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000008688
REGON
27666402200000
NIP
634-23-50-255
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja MERITUM:
"Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dialogu pomiędzy różnymi grupami oraz podnoszenie szeroko rozumianej świadomości społecznej."

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, także poprzez wspieranie działań organizacji pozarządowych.
 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
 4. Promowanie i wspieranie programów mających na celu zatrudnienie i samozatrudnienie młodzieży.
 5. Promowanie kultury i sztuki.
 6. Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i społecznym.
 7. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
 8. Wspierania integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i innych grup marginalizowanych.
 9. Promowanie zrównoważonego rozwoju.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia, skierowaną do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak i na instytucje mające wpływ na lokalne polityki społeczne.
 2. Współtworzenie i realizację programu aktywnej walki z bezrobociem.
 3. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń narodowościowych i rasowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez prowadzenie szkoleń konferencji, spotkań, wymianę młodzieży z różnych krajów, itp.
 4. Współpracę z instytucjami samorządowymi, związkowymi, społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych.
 5. Organizowanie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym.
 6. Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne.
 7. Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń.
 8. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji.
 9. Podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 10. Organizowanie szkoleń, sesji i programów edukacyjnych sprzyjających budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Udzielanie pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia, pomoc w wyborze zawodu i uzupełnianiu kwalifikacji poprzez szkolenia, udzielanie informacji zawodoznawczych mających wpływ na kształtowanie preferencji zawodowych młodzieży, osób zagrożonych utratą pracy bądź bezrobotnych.

Prowadzone działania:

 1. Projekt "Przystanek PRACA" realizowany dzięki dofinansowaniu EFS Działanie 1.5 SPO RZL. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Realizowany jest w następujących miastach: Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Mysłowice.
 2. Projekt "SINE QUA NON" - dofinansowany przez UE w ramach Programu PHARE 2003 Wzmacnianie Systemy Wymiaru Sprawiedliwości. Realizowany jest w Katowicach i ma na celu poszukiwanie nowych form pracy z nieletnimi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 3. Udział w Partnerstwie na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora (IW EQUAL), którego liderem jest KAFOS. Jesteśmy Partnerem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację tzw. szkoleń miękkich dla organizacji pozarządowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Marcin Folusiak, członek Zarządu
Aleksandra Mieczkowska, członek Zarządu
Bogusław Pawlikowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej