Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 207 73 39
Telefon
509 899 449
Telefon
42 207 73 38
Adres rejestrowy
Ulica
Narutowicza 8/10
Kod pocztowy
90-135
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000057288
REGON
47223550700000
NIP
726-23-03-797
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" jest wspieranie rozwoju i promocja idei społeczeństwa otwartego, którego integralnym elementem są organizacje pozarządowe i wszelkie inicjatywy obywatelskie. Stowarzyszenie rozwija działalność w zakresie: edukacji i demokracji, propagowania standardów działań obywatelskich, wspierania organizacji pozarządowych, inicjowania współpracy sektora non-profit - biznes - administracja publiczna, usług informacyjnych, monitorowania inicjatyw społecznych, współpracy międzynarodowej.

Stowarzyszenie realizuje następujące programy:

OŚRODEK WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jednym ze standardów pracy Centrum OPUS jest udzielanie poradnictwa przedstawicielom organizacji pozarządowych. Dbając o jakość świadczonych usług, staramy się przekazywać rzetelną i pełną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych. Klienci Centrum OPUS mogą liczyć na pomoc poradników, którzy udzielają bezpłatnego poradnictwa min. z zakresu:
zarządzania organizacją, aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania finansami i kadrami, pisania projektów i wypełniania wniosków o dotację, poszukiwania źródeł finansowania, przygotowywania projektów do programów europejskich.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Działania informacyjne podejmowane w ramach naszej działalności to prowadzenie i aktualizacja serwisu internetowego organizacji pozarządowych w województwie łódzkim www.lodzkie.ngo.pl oraz prowadzenie biblioteki pozarządowej, do której dostęp mają przedstawiciele III Sektora.

EKONOMIA SPOŁECZNA
Od września 2008 r. Centrum OPUS we współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne JA-TY-MY realizuje projekt „Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej” poświęcony wsparciu i promocji Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim. W ten sposób pokazujemy, że Ekonomia Społeczna jest opłacalna i warto w nią inwestować.

CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Celem metody Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) jest pobudzenie ludzi do działania w swoim najbliższym otoczeniu, aktywizowanie społeczności, a także tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy. CAL to także angażowanie lokalnych instytucji w celu wspólnej pracy dla dobra najbliższego otoczenia. Centrum "OPUS" od kilku lat wdraża metodę CAL w regionie w ramach różnych swoich projektów i podejmowanych działań.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Centrum OPUS w myśl wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk zarówno z organizacjami krajowymi jak i zagranicznymi aktywnie prowadzi swój program współpracy zagranicznej. Nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych zakątków Europy i świata, reprezentującymi inne środowiska kulturowe zawsze stanowi ciekawe wyzwania. Często dzięki obserwacji systemów pracy organizacji zagranicznych pozyskać można wiele ciekawej wiedzy, która owocować może później przy realizacji własnych pomysłów.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
28.10.2011
Bezpieczne podwórko na ulicy Pomorskiej 54, pas rowerowy na ul. Rewolucji, pl. Pokoju i ul. Uniwersyteckiej, czy pomysł na zagospodarowanie Parku Matejki? Już 22 listopada mieszkańcy osiedla Śródmieście-Wschód zdecydują, który z tych z projektów zostanie sfinansowany z budżetu osiedla.
Publicystyka
03.10.2011
Odbyły się dwa pierwsze spotkania mieszkańców osiedla Śródmieścia - Wschód, na których dyskutowano, jak wydatkować środki, którymi dysponuje Rada Osiedla. Zapraszamy do włączenia się do tego cyklu konsultacji.
Publicystyka
09.12.2011
1 grudnia 2011 odbyło seminarium "Budżet partycypacyjny w dużym mieście - czy to możliwe?", podsumowujące projekt Głos łodzian się liczy. Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową z tego wydarzenia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Krzysztof Smug, członek zarządu
Łukasz Waszak, członek zarządu
Anna Furmańska, członek zarządu
Wioletta Gawrońska, skarbnik
Jolanta Woźnicka, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej