Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 643 45 87
Telefon
42 643 45 87
Adres rejestrowy
Ulica
Podhalańska 2a
Kod pocztowy
93-224
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000216045
REGON
47327535400000
NIP
729-11-90-930
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
38
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

  • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom
  • przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zdrowotnym i ekologicznym - upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych .
  • ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem, dyskryminacją, krzywdzeniem.
  • pomoc dzieciom - ofiarom wypadków, ofiarom przestępstw
  • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa
  • zapobieganie wychowaniu dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa
  • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji
  • wyrównywanie szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Prowadzone działania
Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych, bezrobotnych, z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą, wymagających stałej opieki, pomocy materialnej, opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i psychologów.

Prowadzona jest działalność integracyjna z przystosowaniem dzieci niepełnosprawnych do życia i funkcjonowania w środowisku dzieci zdrowych.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, paczki świąteczne, kolacje wigilijne, zabawy noworoczne z udziałem dzieci, rodziców, opiekunów oraz środowiska lokalnego (szkoły, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora).

Realizujemy również zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, np. organizujemy zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, także wśród dzieci niepełnosprawnych.

Zwracamy uwagę na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; kolonie, półkolonie, obozy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej