Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji "Art"

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji "Art"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 784 57 37
Telefon
71 784 57 37
Adres rejestrowy
Ulica
Grabiszyńska 89
Kod pocztowy
53-503
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000184090
REGON
93296546300000
NIP
899-24-96-792
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
90
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 • Propagowanie i wspieranie działań służących rozwojowi zdrowia psychicznego jednostek, rodzin i społeczności.
 • Zwiększenie możliwości uzyskania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego.
 • Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problem ze zdrowiem psychicznym.
 • Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rehabilitacji.
 • Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym.
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
 • Pomoc osobom chorym psychicznie w rozwoju kreatywnych możliwości ze szczególnym uwzględnieniem poczucia kompetencji społecznych.
 • Poszukiwanie, badanie i wdrażanie różnych metod arteterapii (muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii, filmoterapii, psychorysunku i in.) w diagnostyce i psychoedukacji oraz psychoterapii.
 • Promocja twórczości, mobilności artystów niepełnosprawnych, twórców niepełnosprawnych oraz ich dzieł.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Wspieranie niepełnosprawnych na rynku pracy i wyrównywanie szans na tym rynku.
 • Zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności osób chorych psychicznie i ich rodzin na rynku pracy.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery na rzecz międzynarodowych i ponadnarodowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i różnych form terapii.
 • Wspieranie badań mających na celu identyfikację środowiska osób chorych psychicznie.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego.
 • Wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji kobiet i mężczyzn.
 • Realizacja celów statutowych w formie internetowej.
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc społeczna.

Prowadzone działania
Odbiorcy: dorosłe osoby chore psychicznie, rodziny, przyjaciele i wolontariusze dla kórych zdrowie psychiczne jest wspólna sprawą.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, edukacja różnych środowisk na temat chorób psychicznych.
Działania:

 • Pracownia Plastyczno-Rehabilitacyjna Salon Art - od poniedziałku do soboty w godz. 12.00 - 20.00;
 • Teatr Integracyjny Euforion.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej