{!-- --} Caritas Diecezji Bydgoskiej - Profil - ngo.pl
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Caritas Diecezji Bydgoskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 371 67 21
Telefon
52 371 67 21
Adres rejestrowy
Ulica
Cienista 2
Kod pocztowy
85-819
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000274681
REGON
09318727900000
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Cel ten Caritas D.B. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Diecezji Bydgoskiej.

Prowadzone placówki:

Jesteśmy gotowi służyć chorym i ich rodzinom: - oddział opieki paliatywnej - dla pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w różnym stadium choroby- kieruje lekarz (oddz. szpitalnego lub pierwszego kontaktu po uzgodnieniu miejsca) - oddział opiekuńczo-leczniczy - zapewnia opiekę pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, odleżynami oraz wymagającymi całodobowej opieki - kieruje lekarz po uzgodnieniu miejsca i przedstawienia oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel - zespół opieki domowej - zapewnia opiekę lekarsko - pielęgniarską pacjentom w ich własnych domach (kieruje lekarz); w służbie chorym pozostającym w swoich domach jesteśmy dyspozycyjni 24 godziny na dobę i staramy się uczestniczyć w końcowym etapie życia przygotowując rodzinę na pożegnanie (jeżeli rodzina decyduje się na intymne pielęgnowanie chorego i jest do tego przygotowana) - w przypadku braku warunków lub potrzeb specjalistycznego sprzętu medycznego - chory może być skierowany do Hospicjum - opieka nad dziećmi z różnymi schorzeniami - w Hospicjum jak i w domu (kieruje lekarz); bezsilność rodziców, ich miłość potrzebuje fachowego wsparcia.

Centrum Pomocy „Betlejem” mieszczące się przy ul. Drukarskiej 6 w Bydgoszczy przez 5 dni w tygodniu wydaje ok. 300 posiłków dla osób bezdomnych i ubogich. Ponadto do dyspozycji bezdomnych jest świetlica i prysznice. Na miejscu dyżuruje pracownik socjalny, a także w wyznaczonych godzinach pielęgniarka, która wydaje podstawowe lekarstwa.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” CARITAS Diecezji Bydgoskiej rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez terapię zajęciową.

W zajęciach naszej placówki bierze udział 25 osób. Uczestnicy maja orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany i znaczny.

wietlica Opiekuńczo Wychowawcza Caritas Diecezji Bydgoskiej mieści się w budynku przy ul. Cienistej 2. W ramach świetlicy działają różne koła zainteresowań (komputerowe, plastyczne, teatralne itp.) oraz „Pogotowie edukacyjne”. Dzieci otrzymują ciepły posiłek oraz suchy prowiant i artykuły szkolne.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II Caritas

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej