Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 632 341
Adres rejestrowy
Ulica
9 Maja 2 lok. 4
Kod pocztowy
32-590
Miejscowość
Libiąż
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
Gmina
Libiąż
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000005684
REGON
27364308300000
NIP
628-18-78-630
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
1% podatku na REHABILITACJĘ

1% podatku na REHABILITACJĘ

FACEBOOK

fanpage

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” działa od 1997 roku, zrzesza osoby z różnymi rodzajami schorzeń i w różnym wieku. 

Celem Stowarzyszenia jest zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej dla propagowania rehabilitacji fizycznej, psychoruchowej i społecznej. Tworzenie warunków poprzez udostępnienie odpowiednich pomieszczeń oraz sprzętu i urządzeń do systematycznej rehabilitacji i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Od 1999 roku w siedzibie Stowarzyszenia prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18. Celem prowadzonej rehabilitacji jest normalizacja tonu mięśniowego dziecka, zwiększenie aktywnego zakresu ruchowego, zwiększenie siły oraz wytrzymałości, polepszenie kontroli nad wzmocnionymi mięśniami pozwalające dziecku na polepszeniu funkcji i osiągnięcie niezależności ruchowej. Organizowanie rehabilitacji ma również na celu przywrócenia, poprawy lub utrzymania psychofizycznej sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych za pomocą systematycznych ćwiczeń fizycznych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) wg ustalonego harmonogramu z wykwalifikowanym rehabilitantem – zatrudnionym przez Ośrodek Pomocy Społecznej - w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy(z sołectw Żarki, Gromiec) Libiąż.  W siedzibie Stowarzyszenia organizowana jest „Grupa wsparcia” dla rodziców, opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Podczas spotkań następuje wymiana informacji o najnowszych osiągnięciach medycyny dotyczących schorzeń związanych z niepełnosprawnością, doświadczeń na temat wyników leczenia, integracja środowiskowa.  W okresie Czerwiec–Grudzień 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pn.: „Z ruchem po lepszą sprawność - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXIV konkursu - cel programowy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Celem projektu było usprawnianie osób z deficytami rozwojowymi za pomocą rehabilitacji ruchowej w celu poprawienia ich kondycji fizycznej i psychicznej a tym samym zwiększenie ich samodzielności w przyszłym życiu. Zwiększenie zaradności życiowej oraz integracja społeczna.   Założeniem projektu było wspieranie potencjalnych możliwości rozwojowych, a także usprawnianie 30 osób niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, z terenu powiatu chrzanowskiego oraz gminy Chełmek, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Działania te realizowane były w procesie ciągłym poprzez zajęcia hipoterapii, logopedii-komunikacji alternatywnej, oraz rehabilitacji ruchowo-sensorycznej. Koszt całkowity projektu wyniósł 173119,50 zł Dofinansowanie PFRON:160919,50 zł  Od 2011 roku Stowarzyszenie realizuje 2 projekty rehabilitacyjne pn: „Promocja zdrowia psychofizycznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo - w zakresie: rehabilitacji ruchowej” oraz „Malutkim kroczkiem do zdrowia - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” - zajęcia rehabilitacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizowanych projektów prowadzone są następujące zajęcia:

  • REHABILITACJI RUCHOWEJ - podczas rehabilitacji niepełnosprawni mają możliwość korzystania z następującego sprzętu: UGUL-a, rowerków stacjonarnych, ćwiczeń na materacu, atlasu, piłek oraz stołu do ćwiczeń manualnych, fotela relaksującego, masażu wodnego, a także z masażu klasycznego wykonywanego przez fizjoterapeutę prowadzącego zajęcia.

  • HIPOTERAPII – przy współpracy z Ośrodkiem IKARION w Bobrku organizowany jest cykl zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wykorzystaniem jazdy konnej. Hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

  • LOGOPEDII - prowadzone metodą „krakowską” opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską, odbywają się w siedzibie stowarzyszenia raz w tygodniu.

Powyższe projekty finansowane są z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji udzielanych przez Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz Starostę Powiatu Chrzanowskiego.  Działalność statutowa Stowarzyszenia finansowana jest m.in. składek członkowskich, 1% podatku, ze środków PFRON dot. organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, które uzyskujemy za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Dzięki dotychczasowej współpracy z PCPR zorganizowaliśmy kilka wycieczek turystyczno-krajoznawczych między innymi do Zakopanego, Wieliczki, Warszawy, Wrocławia, Krakowa. Z własnych środków zorganizowaliśmy wyjazdy integracyjne do Chorzowa, Ochab, Białego Dunajca, Szaflar. Cyklicznie organizujemy zajęcia rekreacyjno-sportowe na krytej pływalni.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Ewa Sieczkowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
18124042561111001063345835
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej