Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Centrum Pomocy Rodzinie
Kontakt
Telefon
89 524 42 93
Adres rejestrowy
Ulica
Szczekin-Krotowa 20
Kod pocztowy
10-759
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000052803
REGON
51063703300000
NIP
739-27-85-642
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

  • Działanie na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów i konfliktów, a w szczególności ludziom podlegającym przemocy, zagrożonym demoralizacja, bezrobotnym, starym.
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  • Działalność edukacyjno-profilaktyczna w zakresie kształcenia postaw i wartości moralno-etycznych sprzyjających uczestnictwu w działaniach społecznych na rzecz potrzebujących pomocy oraz wspierania takich działań.

Prowadzone działania
Podstawowy program to Program Przeciwdziałania Przemocy poprzez prowadzenie Ośrodka Wspomagania Rodziny. Zadanie zrealizowane jest poprzez prowadzenie następujących form działalności:

  • punkt informacyjno - konsultacyjny dla ofiar przemocy i uzależnień
  • grupy wsparcia i treningi terapeutyczne
  • porady specjalistów - prawne, psychologiczne, pedagogiczne, lekarze przych. psychologicznej
  • mediacje rodzinne
  • ognisko środowiskowe dla dzieci.
    Działania nasze adresowane do: osób skrajnie ubogich, matek samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych i bezdomnych, dzieci i młodzież ze środowisk niewydolnych wychowawczo, osoby uzależnione, starsze, ofiary przemocy domowej i seksualnej, rodziny w sytuacjach kryzysowych. Ogólnie rocznie udzielamy pomocy ok. 1 200 - 1 300 osobom. Są to w większości kobiety. Aktualnie wprowadzamy doradztwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szczególnie osób korzystających z pomocy stowarzyszenia dotychczas.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej