Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 855 11 76
Telefon
504 027 738
Telefon
61 852 92 99
Adres rejestrowy
Ulica
Bednarska 4
Kod pocztowy
60-571
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Podjazd - wejście do budynku z poziomu parteru, winda, toalety i łazienki do osób niepełnosprawnych
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000076882
REGON
63111836800000
NIP
778-13-36-795
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby, towarzyszenie choremu w jego ostatniej drodze oraz pomoc rodzinie pacjenta w trakcie choroby oraz w okresie osierocenia. Zakres tej opieki będzie uzależniony od przygotowania zawodowego wolontariuszy. Sprawowana opieka jest bezpłatna. Stowarzyszenie będzie współpracować z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz osób w podeszłym wieku ,w tym ochrona i promocja ich zdrowia.
 3. Pomoc medyczna, materialna i psychologiczna dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pacjentów i ich rodzin

Cele i środki działania:

 1. Promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej przez wdrażanie różnorodnych form tej opieki.
 2. Nabór i szkolenie wolontariuszy w dziedzinie opieki paliatywnej oraz prowadzenie i promocja wolontariatu.
 3. Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną.
 4. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach kursach itp. Spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą.
 5. Działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury (książki, czasopisma, filmy itp.) z dziedziny opieki paliatywnej.
 6. Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły.
 7. Pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin.
 8. Inne formy działalności .
 9. Szkolenie personelu medycznego i niemedycznego w zakresie prowadzonej działalności.
 10. Zakup sprzętu medycznego i udostępnianie go pacjentom pozostającym pod opieką medyczną jednostek organizacyjnych utworzonych przez Stowarzyszenie.
 11. Działania mające na celu utworzenie i wyposażenie stacjonarnej jednostki geriatrycznej.
 12. Poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz stworzenie dogodniejszych warunków ich świadczenia, w tym również poprzez realizowanie prac modernizacyjno-remontowych w siedzibie Stowarzyszenia oraz zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia medycznego.

Ponadto prowadzimy działalność medyczną w zakresie:
Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
Żywienie dojelitowe i tlenoterapia w warunkach domowych
Poradnia geriatryczna i poradnia leczenia bólu
Prowadzimy również Poznańskie Centrum Seniora - ośrodek geriatryczno - gerontologiczny. Porady, świadczenia medyczne i badania specjalistyczne dla seniorów, rehabilitacja pamięci i orientacji,
Działania aktywizujące dla seniorów - warsztaty, działania edukacyjne oraz usprawniająco edukacyjne.

Reklama

Zarząd

Szymon Komorowski, Członek Zarządu
Anna Ziółkowska, Sekretarz
Alicja Tuszyńska, Skarbnik
Anna Jakrzewska-Sawińska, Wiceprezes
Krzysztof Sawiński, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej