Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Bank Żywności w Krakowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 257 00 05
Telefon
12 384 88 27
Adres rejestrowy
Ulica
Zabłocie 20 lok. 22
Kod pocztowy
30-701
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000143611
REGON
35703877600000
NIP
675-12-15-247
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym Bank Żywności w Krakowie jest zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz walka z marnotrawstwem żywności. Działania te realizujemy m. in. poprzez edukację, propagowanie postaw wolontarystycznych, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2) działalności charytatywnej,
3) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
4) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
5) przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.

Bank Żywności w Krakowie realizuje swoje cele poprzez:
1) systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
2) organizację zbiórek publicznych,
3) identyfikowanie źródeł i miejsc powstawania marnotrawstwa żywności,
4) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych,
5) kształtowanie postaw prospołecznych,
6) aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży do działań prospołecznych,
7) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
8) działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Michał Lech, Sekretarz
Justyna Liptak, Członek
Krystyna Sadowska, Wiceprzewodnicząca
Beata Ciepła, Przewodnicząca Rady, Dyrektor
Marta Matuszczak, Skarbnik
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej