Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym

Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
790 877 056
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Jagielloński 15 lok. 323
Kod pocztowy
26-610
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000337885
REGON
67018181800000
NIP
948-21-04-003
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
32
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie jest organizacją non - profit, która opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Jako organizacja społeczna promuje aktywne uczestnictwo osób, które dotknięte zostały w Stanie Wojennym represjami, w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest opieka nad miejscami pamięci wydarzeń historycznych, ich renowacja, budowa i odbudowa oraz inicjowanie i promowanie działań na rzecz upowszechnienia i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki i tradycji. Realizacja celów Stowarzyszenia związana jest z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie historii i tradycji Polski, kulturowego dziedzictwa europejskiego oraz upowszechnianie, ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy międzypokoleniowej i rozwoju więzi lokalnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Krzysztof Binkowski, Sekretarz-Skarbnik
Wiesław Mizerski, Wiceprezes
Andrzej Sobieraj, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej