Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 616 74 44
Telefon
32 616 74 44
Adres rejestrowy
Ulica
Górnicza 30
Kod pocztowy
43-600
Miejscowość
Jaworzno
Województwo
śląskie
Powiat
Jaworzno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000008274
REGON
27359772700000
NIP
632-17-04-452
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Stowarzyszenie jest:

 1. Działalność w zakresie zdrowia ludzkiego:
  a) opieka i leczenie osób w okresie terminalnym ze szczególnym uwzględnienie chorych na chorobę nowotworową,
  b) ochrona i promocja zdrowia,
  c) pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego,
  d) podejmowanie działań na rzecz humanitarnego łagodzenia cierpień.
 2. Ochrona zdrowai i pomoc społeczna
  a) pomoc rodzino i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; pomoc materialna chorym i ich rodzinom
  b) działalność charytatywna,
  c) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu.
 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności pomoc medyczna i psychologiczna osoboz z chorobą nowotworową, Alzheimera i Parkinsona.
 5. Organizowanie i wspieranie działalności hospicjum domowego na terenie miasta Jaworzna i miast ościennych, w tym powoływanie zespołów hospicyjnych.
 6. Kształcenie w dziedzinie opieki hospicyjnej i paliatywnej.
 7. Promowanie filozofii i podstaw opieki hospicyjnej i paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki.
 8. Organizaownie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
 9. Pomoc ofiarom wypadków drogowych.
 10. Współpraca z Caritas diecezjalnym, by tym skuteczniej nieść pomoc człowiekowi.
 11. Działalność rekreacyjna.
 12. Inne formy działalności.

Prowadzone działania
Aktualnie nasza uwaga skupia się wokół pozyskiwania funduszy na remont i modernizację budynku, którego jesteśmy właścicielami, a który chcemy przeznaczyć na hospicjum stacjonarne. Jest to dość trudne zadania bo nie łatwo zdobywa się tak duże środki finansowe. Całość remontu wyceniona jest przez architektów na 1400 tys. zł.
Ponadto permanentnie uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach dla personelu medycznego i wolontariuszy. Organizujemy spotkania z rodzinami osieroconymi, by móc ich wspierać i towarzyszyć. Dużą pomocą jest obecność wśród nas psychologa hospicyjnego, który pracuje i z rodzinami osieroconymi, chorymi, jak również z całym personelem hospicjum. Psycholog prowadzi comiesięczne spotkania z hospicjantami z zakresu komunikacji zarówno między sobą, jak i z chorymi i rodzinami, jak radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i innymi psychicznymi uwarunkowaniami związanymi z pracą w hospicjum.
Hospicjum głównie działa na rzecz chorych na choroby nowotworowe będących w stanach terminalnych, gdzie zakończone jest leczenie przyczynowe. Polega to na towarzyszeniu choremu w ostatnich dniach, miesiącach jego życia, zabezpieczeniu p. bólowym, pomocy psychicznej, duchowej, socjalnej. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miejskim, Szpitalem, Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym i wieloma innymi instytucjami na różnych płaszczyznach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
usługi medyczne
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej