Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 04 79
Telefon
81 532 13 95
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowskie Przedmieście 1
Kod pocztowy
20-002
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
REGON
43048052400000
NIP
712-25-11-834
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Przebudowa świata w duchu cywilizacji miłości, tak jak ją rozumie Ewangelia i jak ją określa Jan Paweł II - jako doświadczenie całkowitego daru z siebie, którego społecznym wyrazem jest solidarność, szczególnie z najbardziej potrzebującymi. Ludzie młodzi, członkowie KSM wybierają świadomie taką miłość jako podstawową wartość i zasadę kształtująca ich życie indywidualne, ale i wspólne. Celem jest ukształtowanie według miłości wszystkiego, co stanowi treść naszej cywilizacji: religię, kulturę, życie społeczne, gospodarkę, politykę, relacje rodzinne, stosunek do natury.

Prowadzone działania
Podstawowa praca Stowarzyszenia ma miejsce w oddziałach i kołach działających w parafiach i szkołach. Członkowie KSM podejmują działania na rzecz ludzi młodych i swoich małych środowisk. Mają one charakter religijny, charytatywny, kulturalny i oświatowy.
W wymiarze diecezjalnym KSM podejmuje nastepujące inicjatywy: Święto Młodych - jest to cykliczna, odbywająca się od 1989 roku impreza na Lubelszczyźnie organizowana początkowo przez duszpasterstwo młodych w Łęcznej potem przez naszą organizację. Zjazd młodych uczestniczących w spotkaniach z gośćmi, dyskusjach, koncertach. Manifestacja Kultury i wiary Młodych. Najstarsza tego typu impreza w Polsce.
Forum Młodzieży Lubelszczyzny - to spotkanie uczniów szkół średnich, studentów i członków organizacji młodzieżowych całego regionu, czas wymiany poglądów i doświadczeń, spojrzenia na aktualne problemy, namysłu nad przyszłością. Wymarzony Dom Młodych - to miejsce na skraju Roztocza w Częstoborowicach, gdzie od 1997 roku odbywają się obozy wakacyjne dla wszystkich Ksm-owiczów a także chętnych młodych ludzi, którzy poszukują drogi do drugiego człowieka, Boga, a czasem samego siebie. "Spojrzenia" - miesięcznik młodzieżowy wydawany przez KSM. Mówi o sprawach ważnych dla młodych, życiu rodzinnym, szkolnym, duchowym, wydarzeniach w regionie. Piszą przeważnie młodzi autorzy, ale też doświadczeni dziennikarze. Wywiady, rozmowy z ciekawymi osobowościami, reportaże, komentarze.
Spojrzenia w wersji radiowej - co sobotę audycja w Radiu Lublin (15.15 -17.00), tworzona przez zespół młodych dziennikarzy pod kierownictwem ks. Mieczysława Puzewicza. Zakres tematyczny jak powyżej, forma - magazyn wydarzeń ważnych w regionie i świecie, ciekawych, niecodziennych, sondy uliczne i wywiady, ciekawe konkursy z nagrodami, dobra muzyka.
Rzeczposolita Młodych - pilotażowy projekt realizowany przez 7 oddziałów KSM AL o charakterze edukacyjno-kulturalno-turystycznym. Warsztaty historyczne, działalność wydawnicza w małych środowiskach, wytyczanie ścieżek turystycznych, tworzenie centrów życia kulturalnego i małych baz noclegowych.
Świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Są to zajęcia dydaktyczne oraz dożywianie. Świetlica dla dzieci z lubelskiej starówki działa przy zrządzie Diecezjalnym.
Od lat Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży, na Europejskie Spotkania Młodych z braćmi z Taizé oraz inne pielgrzymki.
Stowarzyszenie współpracuje z kilkoma europejskimi i światowymi organizacjami: niemieckimi - Bund der Deutschen Katcholichen Jugend i Stowarzyszeniem im. Anny Morawskiej, włoską Associazione Cristiane Lavoratiori Italiani, grekokatolickim bractwem z Drohobyczy na Ukrainie, amerykańskim Book of Hope, European Youth Alliance, Word Youth Alliance. Swoich przyjaciół mamy także we Francji, Irlandii, Izraelu, Łotwie, Litwie, Białorusi, Słowacji i Rosji.
Stowarzyszenie podejmuje działania pomocowe np.: akcja pomocy powodzianom na Lubelskim Powiślu w roku 2001, wspólnie z Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeniem Novo Millennio - akcja pomocy powodzianom w Czechach i Niemczech (dary, grupy wolontariuszy uczestniczących w usuwaniu skutków powodzi w Pradze i Pratau pod Witembergą), prowadzi fundusze stypendialne dla młodzieży uczącej się i wspiera młodych bezrobotnych. KSM jest współorganizatorem Dnia Papieskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej