Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 615 20 90
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - sobota w godz. 9:00 - 17:00.
Ulica
Plac Zwycięstwa 16
Kod pocztowy
19-500
Miejscowość
Gołdap
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
gołdapski
Gmina
Gołdap
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla niepełnosprawnych, biuro znajduje się na parterze w centrum miasta.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000024865
REGON
79033837100000
NIP
847-13-89-272
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:
1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.
4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.
6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności.
11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany dobrych praktyk.
12) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
13) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
14) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
16) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.
17) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą.
19) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
20) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
21) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
22) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.
24) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.
25) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie.
26) Wzbogacanie zasobów sieci Internet.
27) Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
28) Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i gospodarczej.
29) Rozwój poradnictwa prawnego i pomocy prawnej skierowanego dla obywateli.
30) Integracja społeczna i zawodowa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu

Zarząd

Piotr Wasilewski, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej