Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 64 40
Telefon
81 532 84 65
Adres rejestrowy
Ulica
1 Maja 13/4
Kod pocztowy
20-410
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000106
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Adresatami działań FRDL są samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i społeczności lokalne. FRDL oferuje szkolenia i doradztwo, specjalistyczne programy dot. wszystkich dziedzin istotnych dla samorządów oraz w zakresie aktywizacji obywatelskiej w Polsce, a także zagranicą, w krajach będących w okresie transformacji ustrojowej. Prowadzi prace badawcze, zabiera głos w debatach publicznych, organizuje branżowe fora pracowników administracji samorządowej.
Działalność FRDL finansowana jest z krajowych i zagranicznych środków publicznych oraz funduszy prywatnych organizacji.
Fundacja została wyróżniona: Nagrodą Honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za działalność na rzecz porozumienia w Europie Środkowo-wschodniej w 2004 roku, Nagrodą Główną Premiera w konkursie Pro Publico Bono w 2000 roku, UN Habitat Scroll of Honour w 1995 roku, a w 2008 r.: Nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie Najlepsza Inwestycja w Człowieka, Odznaką Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego dla Ośrodka Regionalnego FRDL w Zielonej Górze oraz Medalem PRO MASOVIA.

Prowadzone działania:
Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie realizuje programy ogólnofundacyjne oraz od 2006 roku projekty międzynarodowe głównie z partnerami z Ukrainy i Gruzji. Projekty dotyczą przekazania polskich doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod zarządzania administracją publiczną oraz innych kierunków współpracy, w tym młodzieżowych. Szczegóły na stronie http://frdl.lublin.pl/kategoria.php?id=93

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.06.2004
Do 30 lipca 2004 Narodowa Agencja Programu Młodzież oczekuje na zgłoszenia organizacji zainteresowanych współpracą z Czechami, Słowacją i Węgrami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej