Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Bractwo Świętej Anny w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 3
Kod pocztowy
28-200
Miejscowość
Staszów
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
staszowski
Gmina
Staszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000290654
REGON
26020607100000
NIP
866-16-83-997
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Jednoczenie ludzi pragnących wychować młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i umiłowania ojczyzny. 2. Pogłębienie wśród członków stowarzyszenia znajomości katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej oraz polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego. 3. Kształtowanie u młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami. 4. Upowszechnianie rodziny opartej na zasadach katolickich. 5. Oddziaływanie na wszelkie środowiska i instytucje publiczne tak, aby nie działały sprzecznie z nauczaniem kościoła. 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dotkniętych patologiami społecznymi i ubóstwem. 7. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności wśród dzieci i młodzieży potrzebnych do pełnienia roli matki i ojca w rodzinie. 8. Usprawnianie, korygowanie i wspomaganie rozwoju dziecka oraz jego wiedzy i zainteresowań. Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy i wyrównywanie szans edukacyjnych. 9. Kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń. Uświadomienie konieczności dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę. Uwrażliwienie dziecka na piękno środowiska i przyrody. 10. Kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi oraz rozwijanie potrzeby prawidłowego komunikowania się i współpracy. Uczenie umiejętności diagnozowania własnych potrzeb, poznawania emocji i sposobów radzenia sobie z nimi. 11. Prowadzenie działań mających na celu stworzenie własnej bazy dydaktyczno- materialnej do działalności statutowej. 12. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej