Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział w Krakowie

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział w Krakowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 412 77 22
Telefon
12 412 77 22
Adres rejestrowy
Ulica
Bobrowskiego 10
Kod pocztowy
31-552
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00125807700056
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest:
1) Zrzeszanie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów
2) Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad
3) Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin dzieci uzależnionych
4) Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii oraz AIDS
5) Reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych

Podstawowy cel programu to pomoc rodzinie poprzez:

 • wczesną identyfikację osób zagrożonych uzależnieniem
 • prowadzenie specjalistycznych interwencji w sytuacjach kryzysów osobistych i rodzinnych
 • prowadzenie działań (indywidualnych, rodzinnych i grupowych) przeciwdziałających utrwalaniu się wadliwych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia
 • porady i konsultacje
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat narkotyków i problemów związanych z ich przyjmowaniem
 • motywowanie (pośrednie poprzez rodzinę) do podjęcia leczenia a tym samym zmniejszenie liczby uzależnionych
 • integracja rodzin w których jest uzależniony bądź zagrożony uzależnieniem .
 • tworzenie wokół problemu uzależnienia właściwej atmosfery społecznej opartej na zrozumieniu problemu i właściwym reagowaniu na niego

W naszym oddziale prowadzony jest program pt. "PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA DLA RODZIN POLITOKSYKOMANÓW", który funkcjonuje poprzez następujące formy działania:
1) Poradnictwo

 • diagnozowanie zespołu zjawisk psychicznych i fizycznych wynikających z działania środków odurzających na organizm (medyczne i psychologiczne)
 • motywowanie do podjęcia leczenia
 • planowanie i umożliwienie podjęcia leczenia
 • opieka po zakończonej terapii
 • prowadzenie działań wobec osób zagrożonych uzależnieniem
 • konsultacja medyczna
 • wiadomości na temat środków psychotropowych, rozpoznawanie ich, skutków przyjmowania itp.
  2) Telefon zaufania
 • ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim oraz w telegazecie telewizji Kraków; działa w ramach pomocy rodzinom dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami odurzającymi lub uzależnionej od nich poprzez poradnictwo i doradztwo
  3) Samopomocowa grupa wsparcia „RODZICE - RODZICOM", to:
 • wzajemne wspieranie się rodziców, rozwiązywanie aktualnych problemów
 • edukacja z zakresu: rodzaje narkotyków i ich wpływ na organizm
 • uzależnienie jako choroba - objawy i przebieg
 • motywowanie dziecka do podjęcia leczenia (na podstawie doświadczeń własnych)
 • motywowanie rodziców, opiekunów do korygowania błędnych postaw
  4) Treningi psychologiczne połączone z grupą rozwoju osobistego
 • oddziaływania psychologiczne służące zmianie zachowań i rozwojowi osobistemu (dla osób współuzależnionych); zakresy: trening interpersonalny, trening asertywności, współuzależnienie
 • wzbogacenie treningów elementami edukacyjnymi z zakresu: rozwój mechanizmu uzależnienia, zakażenie HIV, AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, przebieg odtrucia szpitalnego, substytuty w leczeniu uzależnień, różne formy pomocy i leczenia, pomoc w pracy nad sobą.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej