Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Caritas Diecezji Radomskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
48 365 29 29
Telefon
48 365 29 28
Telefon
48 365 29 29
Adres rejestrowy
Ulica
Kościelna 5
Kod pocztowy
26-604
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000222733
REGON
67068497900000
NIP
948-20-37-324
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Caritas jest instytucją, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną w diecezji radomskiej. Zadania Caritas wynikają z Chrystusowego przekazywania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę. Te naczelne zadania Caritas mogą być wypełniane przez:

 • szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębienie jej zrozumienia,
 • krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • formowanie ideowe i praktyczne działaczy i pracowników charytatywnych,
 • opracowanie programów działalności charytatywnej w diecezji w oparciu o wskazania Bp Diecezjalnego jak i własne rozeznanie potrzeb terenu,
 • jednocześnie, koordynowanie, doskonalenie i kontrolę działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji,
 • samodzielne prowadzenie lub uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła jak np.: Tygodnia Miłosierdzia, Dni Chorych, Dni Potrzebujących oraz podtrzymywanie i szerzenie tradycyjnych uroczystości charytatywnych, jak np.: "Świętego Mikołaja", Wigilia ubogich i samotnych, Opłatek. Organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i zagranicą,
 • organizowanie własnych ogniw terenowych: Okręgów, Zespołów, Kół,
 • utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas Polska
 • współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne organizacje wyznaniowe i inne,
 • występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji,
 • zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje obecnie następujące programy:

 1. Świetlice Socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - 8 na terenie diecezji, skupiające około 400 podopiecznych.
 2. Darmowe Jadłodajnie - 4 na terenie diecezji, dziennie wydają 880 posiłków.
 3. Hospicjum domowe - w Radomiu i Pionkach.
 4. Kościelna Rada Pomocy dla Bezrobotnych - powstała w kwietniu 1992r.,w tym okresie przeszkoliła ok. 1.300 bezrobotnych, przede wszystkim z zakresu obsługi sprzętu komputerowego.
 5. Dzieło Bł. Ks. B. Strzeleckiego - wspomaga rodziny biedne w pokryciu kosztów leczenia (kosztów operacji) chorych członków rodzin, w szczególności dzieci.
 6. Telefon zaufania "Linia Braterskich Serc" 0800 311 800 - uruchomiony 25 kwietnia 2000 r., w który dyżury pełnią od poniedziałku do soboty w godzinach od 18.00 do 22.00 księża, katecheci, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci, specjaliści od poradnictwa rodzinnego, od problemów alkoholowych i narkomanii.
 7. Dom Matki i Dziecka dla ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego działają grupy wsparcia skupiające ofiary przemocy domowej.
 8. Radomski Bank Żywności - którego założycielem obok TPD i Ligi Kobiet była Caritas Diecezji Radomskiej. Celem Banku jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia.
 9. Stacja Opieki Caritas - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego celem jest świadczenie usług medycznych dla ludności )szczególnie wiejskiej) w zakresie profilaktyki raka piersi. Wykonuje ok. 3000 badań mammograficznych rocznie.
 10. Bezpłatna Wypożyczalnia sprzętu medycznego im. św. Alberta.
 11. Punkt wydawania odzieży.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej